D’Hoore J., De Tijd, Kwart nieuwe artsen heeft geen Belgisch diploma

Geplaatst op 23 juli, 2016 om 00:00

Van de 1.715 artsen die vorig jaar een erkenning hebben gekregen van de overheid, hebben er 388 een buitenlands diploma. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) liet eerder al verstaan dat ze weinig kan ondernemen. ‘Het vrij verkeer van mensen en diensten is een van de pijlers van de Europese Unie’, zegt de minister, die erop wijst dat ook ons land daarvan profiteert. ‘Onze artsen, tandartsen en veeartsen kunnen ook in andere lidstaten ongehinderd hun beroep uitoefenen.’ Het kabinet-De Block wijst er wel op dat het een procedure bij de Europese Commissie kan starten bij een vermoeden dat een artsenopleiding in een ander Europees land niet deugt. Pag. 4