D’Hoore J., De Tijd, Regering laat langdurige zieken niet met rust

Geplaatst op 25 november, 2015 om 00:00

Vorig jaar zaten iets meer dan 321.000 Belgen langdurig thuis met een ziekte-uitkering. Dat zijn er te veel, vindt de regering-Michel. Daarom wil ze langdurig zieken die volgens een arts nog kunnen werken, via een re-integratieproject naar werk beleiden. ‘Het uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van wat de betrokkene nog kan en niet alleen van wat hij niet meer kan’, stond in het regeerakkoord. Langdurig zieken die geen werk hebben en die weigeren mee te stappen in een re-integratietraject of die onvoldoende moeite doen in de zoektocht naar werk, kunnen wel een sanctie krijgen. In het Koninklijk Besluit, dat De Block voor advies voorlegde aan de sociale partners en dat De Tijd kon inkijken, blijkt dat ze in dat geval 10 procent van hun ziekte-uitkering verliezen. Het is de bedoeling werknemers zo veel mogelijk weer te begeleiden naar de job die ze uitoefenden voor hun ziekteverlof. Als dat niet lukt, kan al dan niet tijdelijk ook naar een lichtere baan worden gezocht. Pag. 9