Diensten voor oorlogsslachtoffers gecentraliseerd

Geplaatst op 08 september, 2017 om 00:00

Vanaf 1 januari 2018 wordt de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers (DG War) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid hervormd om de burgers een betere dienstverlening aan te bieden. Al wie het statuut van oorlogsslachtoffer wenst aan te vragen of het al heeft en hierdoor een invaliditeitspensioen ontvangt, zal bij een enkele instelling terechtkunnen.
De opdrachten van de DG War worden gedeeltelijk overgedragen aan de Federale Pensioendienst (FPD).
Vandaag gaf de ministerraad groen licht voor deze centralisatie.

Eind 2016 ontvingen 13.813 gerechtigden nog een pensioen en/of een rente als burgerlijke oorlogsslachtoffers en bleven genieten van allerlei voordelen verbonden aan hun hoedanigheid van oorlogsslachtoffers. Daarnaast behandelt de DG War ongeveer 400 nieuwe dossiers per jaar.

Nu moeten de oorlogsslachtoffers die als dusdanig willen erkend worden een aanvraag indienen bij de DG War die dan nagaat of zij voldoen aan de toekenningsvoorwaarden. Zo ja, zorgt de Federale Pensioendienst vervolgens voor de uitbetaling van het invaliditeitspensioen.
De Federale Pensioendienst staat al in voor de behandeling van de erkenningsaanvragen van militaire slachtoffers en voor de uitbetaling van de pensioenen aan burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers. Dankzij deze overdracht zal de burger op een betere dienstverlening kunnen rekenen omdat alle dossiers van oorlogsslachtoffers, zowel burgerlijke als militaire, op één en dezelfde manier worden behandeld.

De opdrachten van de DG War worden verdeeld tussen de Federale Pensioendienst en het Algemeen Rijksarchief (AR):
• De FPD zal de aanvragen behandelen van de personen die het statuut van oorlogsslachtoffer en een invaliditeitspensioen wensen te ontvangen. Daarnaast zal deze dienst ook zorgen voor de ondersteuning van de verschillende bevoegde ministers bij de verbetering van het sociaal beleid ten gunste de oorlogsslachtoffers.
• Het Algemeen Rijksarchief zal o.a. instaan voor de bewaring van de oorlogsarchieven en het ter beschikking stellen ervan aan families, het grote publiek en onderzoekers.

De centralisatie van deze diensten kadert in de redesign van de federale administraties, waarbij de beschikbare middelen op rationele wijze worden benut.
Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de ministers van Sociale Zaken, Maggie De Block, van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, van Defensie, Steven Vandeput en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Zuhal Demir.