Doeltreffender behandeling voor 10.000 kankerpatiënten: immunotherapie sneller terugbetaald

Geplaatst op 21 december, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft beslist dat vanaf 1 januari 2017 immunotherapie bij kanker sneller wordt terugbetaald.

Maggie De Block: “Vergeleken met andere kankerbehandelingen, geeft immunotherapie  kankerpatiënten een grotere kans op genezing of ze geeft hen extra tijd en verbetert daarbij gevoelig de levenskwaliteit.  Momenteel bereiken we in ons land met deze behandeling zo’n vijfhonderd patiënten met melanoom of huidkanker. Ik hoop dat we de komende drie jaar tienduizend patiënten extra kunnen helpen. Het gaat dan vooral om patiënten met bijvoorbeeld long- en niercelkanker en Hodgkin lymfoom.”

Maggie De Block: “Ik heb besloten dat we voor de immunotherapieën een ander traject dan het klassieke zullen volgen voor de terugbetaling. Daardoor krijgen kankerpatiënten die door deze therapieën geholpen kunnen worden, het geneesmiddel een jaar sneller ter beschikking dan normaal; meteen na de registratie bij het Europees Geneesmiddelenagentschap. Dat is belangrijk want het gaat om zwaar zieke, soms terminale patiënten.”

Levenskwaliteit

Bij immunotherapie worden eerst cellen in een laboratorium gekweekt, “humane monoklonale antilichamen” genoemd. In het lichaam van de patiënt binden deze antilichamen zich met de tumorcellen en maken de tumorcellen daardoor als het ware zichtbaar voor het immuunsysteem van de patiënt dat eerder de tumorcellen niet in het vizier had. Het immuunsysteem schiet daarop in actie en valt de antilichamen en dus tegelijkertijd ook de tumorcellen aan.

Immunotherapie wordt toegediend onder vorm van een infuus. De behandeling is meestal doeltreffender dan de klassieke chemotherapie. Groot voordeel voor de patiënt is ook een gevoelige verbetering van de levenskwaliteit; de bijwerkingen van immunotherapie zijn veel kleiner dan van chemotherapie.

Momenteel zijn in België twee immunotherapieën op de markt die enkel bij patiënten met huidkanker worden toegepast terwijl deze therapieën ook doeltreffend zijn voor andere types kanker.

Vanaf 1 januari 2017 zal één van de twee hogervermelde therapieën, de behandeling met het humaan monoklonaal antilichaam, nivolumab, ook terugbetaald worden voor long- en voor niercelkanker en voor Hodgkin lymfoom. Later kunnen nog andere therapieën hetzelfde traject volgen.

De financiering van deze versnelde terugbetaling is mogelijk dankzij de maatregelen in het Toekomstpact en prijsafspraken met de betrokken firma’s.                                                                               …

Versneld traject

Een geneesmiddel doorloopt verschillende procedures eer het bij de patiënt terechtkomt. Na alle testen door het bedrijf zelf, vraagt dat bedrijf een registratie aan; voor de meeste innovatieve geneesmiddelen gebeurt dit op Europees niveau. Bij de registratie wordt het product zelf geanalyseerd en worden onder meer doeltreffendheid en mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel nagegaan.

Als een firma wil dat een geneesmiddel in België wordt terugbetaald voor een welbepaalde ziekte zoals bijvoorbeeld huidkanker, dan start  het bedrijf een procedure bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) die behalve het product (doeltreffendheid enz) ook de kost en mogelijke alternatieven bekijkt.

Deze procedure bij de CTG kan tot twaalf maanden duren.

Als blijkt dat het geneesmiddel ook werkt bij een ander type van kanker zoals bijvoorbeeld longkanker, en het bedrijf wenst terugbetaling voor dat andere type kanker, dan moet het bedrijf opnieuw een procedure bij de CTG starten.

Voor de immunotherapieën zal een ander traject gevolgd worden en start de terugbetaling meteen na registratie bij het Europees Geneesmiddelenagentschap.