Donckier E, De Witte I., Het Belang van Limburg, Ik ben voor nultolerantie inzake alcohol in het verkeer

Geplaatst op 16 januari, 2016 om 00:00

Een van uw belangrijke werven is de hervorming van de ziekenhuissector en de ziekenhuisfinanciering. “Dat is een project op langere termijn waarvoor we ook de volgende legislatuur nodig zullen hebben om het tot een goed einde te brengen. Het finale opzet is netwerken van ziekenhuizen die samenwerken. … Het finale objectief is de juiste zorg op de juiste plaats en de juiste prijs. … Gezondheidszorgen worden steeds duurder. Sommige geneesmiddelen zullen tot 60 procent goedkoper worden op 1 april. Hiermee besparen de patiënten tegen 2018 zo’n 60 miljoen euro op jaarbasis. Ook voor het RIZIV is dit een besparing. Dat uitgespaarde geld hebben we nu o.a. geïnvesteerd in nieuwe geneesmiddelen tegen hepatitis.” … Op een budget van nu nog 23,6 miljard euro hebben we al 1,7 miljard euro bespaard in de gezondheidszorg. Tegen 2018 wordt dat 3,2 miljard euro en in de sociale zekerheid zullen de besparingen dan 2,135 miljard euro bedragen. Moest iedereen hetzelfde doen, dan zouden we nu al veel verder staan. … Het was de bedoeling om de uitkering van langdurig zieken te korten. Dat gaat niet door. “Men zegt wel eens dat langdurig zieken vaak niet meer willen werken. Dat is niet juist. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft 700 langdurig zieken ondervraagd. Daaruit blijkt dat 8 op de 10 patiënten wel degelijk zo snel mogelijk het werk willen hervatten. Omwille van het inkomen, omwille van de sociale contacten, omdat ze hun collega’s missen. … U bent zelf huisarts. U kent hun problemen. Toch heeft één huisarts op drie ernstige bedenkingen bij uw beleid. “Ik ben minister van Volksgezondheid en niet minister van Huisartsen. Als minister van Volksgezondheid moet ik met alles en iedereenrekening houden. Met huisartsen, specialisten, apothekers, kinesisten, thuisverplegers,… Maar mijn allereerste zorg is en blijft de patiënt.” Pag. 8