Drie gezondheidsadministraties samen in één gebouw

Geplaatst op 09 februari, 2018 om 00:00

De FOD Volksgezondheid, het Riziv en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gaan nauwer met elkaar samenwerken. Vanaf 2020 gaan ze ook hetzelfde gebouw delen, het Galilei-gebouw in Brussel. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken belast met de Regie der Gebouwen, kregen vandaag groen licht van de ministerraad voor het onderhuurcontract van het gebouw.

Maggie De Block: “De medewerkers van deze drie instellingen zijn bezig met verschillende aspecten van de volksgezondheid. Doordat ze straks hetzelfde gebouw gaan delen, kunnen ze meer en nauwer met elkaar samenwerken. Dat zal de kwaliteit van de dienstverlening voor onze burgers nog verbeteren en het maakt het ook eenvoudiger voor hen: wie vragen heeft over volksgezondheid zal kunnen aankloppen bij één adres.”

Op 12 mei 2017 gaf de ministerraad groen licht voor de aanwerving van het Galilei-gebouw, gedeeltelijk via aankoop en gedeeltelijk via huur. Vandaag keurde de ministerraad het onderhuurcontract tussen de Regie der Gebouwen en het Riziv goed, waardoor de praktische details van de verhuis nu gepland kunnen worden. Vanaf 2020 zullen medewerkers van de drie administraties hun intrek nemen in het Galilei-gebouw.

Als federale vastgoedbeheerder zal de Regie der Gebouwen instaan voor het beheer en de betaling van de huurgelden voor de FOD Volksgezondheid en het FAGG.

Sterkere coördinatie

De drie instellingen zullen hun activiteiten op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen. Op strategisch vlak houdt dit in dat ze meer gecoördineerd gaan samenwerking rond gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen in de sector. Op operationeel vlak zullen de processen en de activiteiten van de verschillende instellingen beter geharmoniseerd en in sommige gevallen gedeeld worden.

Kwalitatieve werkomgeving

De medewerkers van de gezondheidsadministraties zullen in het nieuwe gebouw op extra comfort kunnen rekenen. De drie administraties werken bovendien aan een new way of working, waarbij gezond en duurzaam samenwerken centraal staan.

Centrale ondersteunende diensten

Dankzij de verhuis zullen het Riziv, het FAGG en de FOD Volksgezondheid ook bepaalde ondersteunende diensten kunnen bundelen en gezamenlijk coördineren, zoals het ICT-beheer, het technisch beheer van het gebouw en de vertaaldiensten. Dat maakt efficiëntiewinsten mogelijk en zorgt zo voor een betere besteding van de beschikbare publieke middelen.

Redesign van de gezondheidsadministraties

De gemeenschappelijke huisvesting van het Riziv, de FOD Volksgezondheid en het FAGG kadert in het bredere redesign-programma van de gezondheidsadministraties. Het doel daarvan is om de federale administraties bevoegd voor het gezondheidsbeleid, de ziekteverzekering en uitkeringen beter te laten samenwerken, zowel op strategisch als op operationeel vlak. De leidend ambtenaren van de betrokken administraties en alle stakeholders zijn vanaf de start bij het project betrokken, en ook binnen de federale regering is deze visie afgestemd.