Dringende geneeskundige hulp: organisatie en financiering hervormd

Geplaatst op 14 mei, 2017 om 00:00

De organisatie en de financiering van de dringende geneeskundige hulp (DGH) of de dringende zorg en vervoer van patiënten via een ambulance worden hervormd. De regering trekt 35 miljoen uit om het hervormingsplan in 2018 op gang te trekken. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “We willen de kwaliteit van de dringende geneeskundige hulp nog verbeteren door kwaliteitseisen in te voeren en door de diensten beter te financieren vanuit de overheid. We vragen honderd procent beschikbaarheid en de best mogelijke zorg van diensten die nu al zeer goed werk leveren; als overheid willen we daar iets tegenoverstellen.”

Het nieuwe financieringsmodel voorziet onder andere in een verhoging van de permanentiesubsidie. Ambulancediensten die dringend medisch vervoer uitvoeren, moeten 24/7 beschikbaar zijn en krijgen daarvoor een permanentiesubsidie. Deze subsidie dekt echter maar tien procent van hun personeelskosten. Maggie De Block: “Eén van de mogelijkheden is deze subsidie gevoelig verhogen zodat gemeenten minder moeten bijleggen.”
De permanentiesubsidie is in 2016 al een eerste keer verhoogd met 12 miljoen euro. In 2018 wordt een volgende stap gezet in de hervorming.
De ambulancediensten zullen ook op een andere manier factureren; de factuur per kilometer verdwijnt en er zal een transparanter systeem in de plaats komen.

Evaluatie
Wat de organisatie van de DGH betreft, stemt Volksgezondheid af met Binnenlandse Zaken.

De hervorming van die organisatie van de DGH steunt op kwaliteitseisen die zullen worden vastgelegd. De kwaliteit van de geleverde dienst zal permanent geëvalueerd en bijgestuurd worden zodat de dienstverlening naar de burgers nog verder verbetert.
Er zullen normen worden bepaald wat de ambulances betreft: hoe moet de ziekenwagen eruitzien, waarmee moet hij uitgerust zijn, hoe moet de personeelsbezetting zijn.

In een volgende fase komt er een programmering die zal uitgaan van een “service level agreement” waarbij de overheid de garantie vraagt dat in 90% van alle oproepen de patiënt binnen de 15 minuten een ziekenwagen ter plaatse moet hebben. De programmering zal vastleggen hoeveel ambulances, welke soort en waar we ze nodig hebben. Daarbij zal ook aandacht gaan naar gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid.

Aan de basis van deze programmering ligt een studie van de UGent die de dringende ziekenwagenritten van een heel jaar over heel België geanalyseerd heeft. Deze analyse geeft aan welke types van ambulances we nodig hebben, hoeveel en waar.

Er wordt voorzien in drie types ziekenwagens: de gewone ziekenwagen, de PIT of een interventieploeg met een paramedicus of gespecialiseerde verpleegkundige aan boord en een MUG of medisch urgentievoertuig. De PIT garandeert de patiënt betere zorg ter plaatse door de aanwezigheid van de gespecialiseerde verpleegkundige.

De mogelijkheid tot samenwerking met privédiensten wordt bestudeerd en er zal over gewaakt worden dat de hervormingen ook voor de brandweer positief zijn. In 2018 wordt, ook wat de reorganisatie betreft, een eerste fase uitgevoerd. De komende maanden zal bepaald worden wat die eerste fase precies zal omvatten.