Duidelijkere en snellere procedures voor uitwijzingen

Geplaatst op 05 april, 2019 om 16:40

De commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer keurde vandaag een wijziging van de vreemdelingenwet goed. “De procedure wordt verduidelijkt, zodat de betrokken diensten efficiënter kunnen overgaan tot de uitwijzing van mensen die een bevel kregen het land te verlaten”, zegt Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in recente arresten dat volgens de huidige formulering in de vreemdelingenwet de bevelen om het grondgebied te verlaten, persoonlijk door de minister ondertekend moeten worden.

Hetzelfde probleem is er ook bij de toepassing van de Dublin-verordening. De Dublin III-verordening bepaalt welke EU-lidstaat verantwoordelijk is om een asielaanvraag te behandelen. In toepassing van deze richtlijn kunnen er vasthoudingsmaatregelen  en/of overdrachtsbesluiten worden genomen voor illegaal in België verblijvende vreemdelingen die hier geen verzoek om internationale bescherming hebben ingediend. Momenteel moeten ook al deze vasthoudingsmaatregelen en overdrachts-besluiten, persoonlijk door de minister worden ondertekend.

Het wetsvoorstel van de Kamerleden Sandrine De Crom en Katja Gabriëls (Open Vld), dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken, maakt een einde aan deze handtekeningsvereiste. “Deze eis zorgde alleen maar voor een onnodige vertraging. Dankzij dit wetsvoorstel zullen we de bevelen om het grondgebied te verlaten of maatregelen in toepassing van de Dublin-afspraken, sneller kunnen uitvoeren”, zegt Maggie De Block.