Een klimaat voor Antimicrobiële Resistentie – un climat pour la Résistance antimicrobiens

Geplaatst op 03 december, 2021 om 14:15

Antimicrobiële resistentie treedt op wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in de loop van de tijd evolueren en niet langer reageren op medicijnen, waardoor het moeilijker wordt om infecties te behandelen en het risico op verspreiding, ernstige ziekte en overlijden te vergroten.

Samen met vijf collega-volksvertegenwoordigers, vraagt GLG-lid Maggie De Block aandacht voor deze toenemende uitdaging.

****************************

Résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent au cours du temps et ne répondent plus aux médicaments, rendant plus complexe le traitement des infections et augmentant le risque de propagation, de forme grave de la maladie et de décès.

Avec cinq de ses collègues-députés, Maggie De Block, membre du GLG, attire l’attention sur ce défi croissant.

AMRopiniestukWAAW2021FRNL