Eerste geïnterneerden in FPC Antwerpen in zomer 2017

Geplaatst op 24 februari, 2017 om 00:00

De overheidsopdracht voor de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum is toegewezen aan nv FPC Gent. De ministerraad keurde vandaag, vrijdag 24 februari 2017, de gunning goed. Minister van Justitie Koen Geens en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block zullen de overeenkomst met nv FPC Gent voor de exploitatie nu in detail uitwerken om vervolgens het contract af te sluiten. De eerste geïnterneerden worden er verwacht tegen het midden van komende zomer.

Minister De Block: “Van zodra het centrum operationeel is, zullen nog meer geïnterneerde patiënten kunnen rekenen op aangepaste, menswaardige zorg buiten de gevangenis.”
Minister Geens: “Naast de kleinere initiatieven die reeds geopend zijn is dit een belangrijke nieuwe stap in onze doelstelling om geïnterneerden gepaste zorg aan te bieden. Stap voor stap werken we het gebrek aan aangepaste opvang weg voor geïnterneerden die nu in de gevangenis verblijven.”

In het totaal kwamen er drie kandidaten in aanmerking voor de uitbating: nv FPC Gent, Groep Si-Cura (OPZC Rekem, Zorgbedrijf Antwerpen, SDB nv/Seris Security nv) en Alliantie Provincialaat Broeders van Liefde vzw en Stichting De Forensische Zorgspecialisten. Na een grondige evaluatie van de verschillende voorstellen, waarbij de kandidaten ook om de nodige verduidelijking werd gevraagd, gaf de jury uiteindelijk de beste totaalscore aan nv FPC Gent. Deze nv baat ook het FPC in Gent uit.

Het FPC Antwerpen zal op termijn plaats bieden aan in het totaal 182 geïnterneerde patiënten. Er zullen ook vrouwelijke geïnterneerden terechtkunnen, iets wat niet het geval is in Gent.
Minister De Block: “Met dit nieuwe FPC in Antwerpen bouwen we een onze geestelijke gezondheidszorg verder uit. In het totaal zal dit centrum aan 182 geïnterneerden de menswaardige zorg en begeleiding bieden waar zij recht op hebben. En dat is de beste manier om deze mensen later eventueel te laten doorstromen naar instellingen met een lagere beveiliging of naar reguliere zorgvormen.”

Minister Geens: “Laat het duidelijk zijn dat deze regering werk maakt van een gepaste opvang en menselijke leefomstandigheden voor geïnterneerden. Onlangs mocht ik een ets in ontvangst nemen van de patiëntenraad in het FPC Gent, een bewoner zag mij eerder in de gevangenis van Vorst en was dankbaar in Gent een behandeling te ontvangen.”

Net als bij het FPC Gent zal het Riziv de kosten voor geneeskundige verzorging op zich nemen, goed voor iets meer dan de helft van de jaarlijkse kostprijs. Justitie staat in voor de financiering van al het niet-verzorgende personeel (management, administratie, veiligheid en bewaking…) en de zogenaamde “hotelfunctie”. De Regie der Gebouwen, onder de bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, financierde de bouw van het centrum.

Extra plaatsen voor geïnterneerden
Samen werken minister van Justitie Koen Geens en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan menswaardige zorg en opvolging op maat voor alle geïnterneerden in ons land. Sinds het begin van deze legislatuur zijn er al ruim 360 bijkomende plaatsen buiten de gevangenis gecreëerd voor geïnterneerden, waarvan 264 in het FPC Gent. Binnenkort komen daar de 182 plaatsen in het FPC Antwerpen bij, en in het ‘Masterplan Gevangenissen en Internering’ is beslist tot nog eens 860 extra plaatsen die naargelang de noden verdeeld zullen worden over heel België.