Eerste update Mijngezondheid biedt burger extra mogelijkheden

Geplaatst op 09 juli, 2018 om 10:00

Mijngezondheid, de personal health viewer die minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee maanden geleden lanceerde, krijgt er drie nieuwigheden bij. Het portaal is nu ook in het Duits beschikbaar, burgers worden de weg getoond naar betrouwbare info over gezondheid en vanuit het portaal kan je rechtstreeks doorklikken naar de eBox. De eerste ervaringen met het portaal tonen intussen dat het instrument doet wat het beoogt: burgers de kans geven om een actievere rol op te nemen in de zorg voor hun gezondheid.

Minister De Block lanceerde het portaal op 8 mei 2018. De eerste ervaringen met het platform zijn positief. Burgers tonen zich erg tevreden dat ze hun medische gegevens nu snel en eenvoudig digitaal kunnen raadplegen, zo blijkt uit de feedback die de FOD Volksgezondheid ontving. Sommige mensen krijgen momenteel minder informatie te zien dan anderen, bijvoorbeeld omdat het digitale netwerk waar hun ziekenhuis toe behoort nog niet klaar is om deze gegevens te delen of omdat hun zorgverleners geen elektronisch dossier bijhouden. Maar dat was geen reden om de lancering uit te stellen.

Minister De Block: “Wie vandaag al veel medische gegevens kan zien, moet die kans ook krijgen. Intussen is het aan iedereen op het terrein om dit voor álle burgers mogelijk te maken. En ik kan jullie verzekeren: daar wordt hard aan gewerkt.”

Sommige bezoekers ondervinden moeilijkheden bij het aanmelden op het platform. De FOD Volksgezondheid voorzag daarom van bij het begin in een aanmeldprocedure via de gebruiksvriendelijke app itsme. Daarnaast werkt de administratie aan ondersteuning voor burgers die problemen ondervinden bij het aanmelden via hun eID.

Extra controle

Een enkele burger stelde na het inloggen vast dat iets niet klopte met zijn medische gegevens op een extern platform. Na contact met dat platform werd dit rechtgezet.

Minister De Block: “De registratie van medische en medisch-administratieve gegevens verloopt zeer zorgvuldig, maar een vergissing valt nooit volledig uit te sluiten. Door burgers nu te laten meekijken naar hun eigen gegevens, kunnen die zeldzame gevallen veel sneller opgemerkt en rechtgezet worden.”

De eerste geüpdatete versie van Mijngezondheid bevat drie nieuwigheden.

Duitstalige versie: vanaf vandaag is ook een Duitstalige versie van het portaal beschikbaar, naast de Nederlandstalige en de Franstalige versie. Ook de ruim 75.000 bewoners van Oost-België kunnen alle uitleg op het portaal nu in hun moedertaal lezen.

Betrouwbare gezondheidsinfo: een tweede belangrijke uitbreiding is de link naar de website Gezondheid & Wetenschap, een onafhankelijk online platform dat betrouwbare medische informatie aanbiedt op een begrijpbare manier. Burgers die online zoeken naar info over ziekte en gezondheid, krijgen zo een bron aangereikt die kunnen vertrouwen. Gezondheid & Wetenschap is een initiatief van het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) in opdracht van de Vlaamse overheid.

Koppeling met eBox: vanuit Mijngezondheid kunnen burgers rechtstreeks doorklikken naar de eBox, de digitale brievenbus voor officiële documenten van de sociale zekerheid. In eerste instantie zullen burgers er het referentienummer terugvinden waarmee ze de terugbetaling van hun bezoek aan de huisarts kunnen controleren in hun rekeningafschriften, op voorwaarde dat die het getuigschrift digitaal heeft verstuurd naar hun ziekenfonds. In juni 2018 waren er al 3.500 huisartsen die dit deden (lees meer).

Het gebruik van de eBox wordt voortdurend uitgebreid. Zo is het de bedoeling dat burgers in de toekomst een melding ontvangen via hun eBox van zodra er nieuwe medische informatie over hen verschijnt op een extern platform. Het kan bijvoorbeeld gaan over een update van het dossier bij de huisarts (Sumehr) of over een nieuw resultaat van een onderzoek in het ziekenhuis. Wie dat wil, kan dan via Mijngezondheid meteen doorklikken naar het juiste platform om de nieuwe informatie te bekijken.

Voortdurend verbeteren

Naast deze nieuwigheden werken de verschillende actoren op het terrein hard om het bestaande aanbod te verbeteren en uit te breiden. Zo zijn er heel wat ziekenhuizen die meer gegevens ter beschikking stelling dan bij de lancering op 8 mei en hebben de digitale platformen waarlangs ziekenhuizen gegevens delen de tekst en uitleg voor bezoekers uitgebreid.

Mijngezondheid: patiënt mee(r) aan het roer

Het opzet van Mijngezondheid is duidelijk: alle gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn voor burgers maar verspreid zitten over verschillende bronnen en platformen, ontsluiten via één en dezelfde personal health viewer. Door in één dezelfde toegangspoort te voorzien, hoeven mensen niet langer zelf uit te zoeken waar welke informatie is opgeslagen. En dankzij de digitale toegang kunnen ze het recht om hun medische gegevens in te kijken veel eenvoudiger en sneller opnemen. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om een actieve rol te spelen in de zorg en bijvoorbeeld hun therapietrouw te verbeteren, bewustere keuzes te maken inzake gezondheid en in dialoog te treden met zorgverleners over hun gezondheid en hun eventuele behandeling.

De drie koepelverenigingen van patiënten in ons land – Vlaams PatiëntenplatformLa Ligue des Usagers des Services de Santé en Patienten Rat & Treff – waren uitdrukkelijk vragende partij voor deze digitale ontsluiting van gezondheidsgegevens en werden ook van bij het begin betrokken bij het project.