Efficiënter inzetten en afslanking overheid wordt realiteit in sociale zekerheid

Geplaatst op 16 juni, 2016 om 00:00

De afslanking en het efficiënter inzetten van de federale overheidsdiensten wordt realiteit in de sociale zekerheid. Het parlement heeft deze avond in plenaire zitting de integratie  van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) in andere openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) gestemd.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Dankzij de modernisering en de vereenvoudiging van het landschap van socialezekerheidsinstellingen zullen onze burgers en onze bedrijven de meest geschikte dienst gemakkelijker kunnen vinden. De overdracht van de bevoegdheden van DIBISS moet leiden tot een rationeler gebruik van de middelen en uiteindelijk tot een nog betere dienstverlening voor de burger-klant.”

Bij het begin van de huidige legislatuur is bij de administraties van Sociale Zaken en Volksgezondheid onderzoek gestart naar administraties die zouden kunnen samengaan in het kader van het hertekenen van de overheid. Hierbij is gebleken dat een fusie tussen de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) mogelijk is.

Beide openbare instellingen van sociale zekerheid oefenen immers parallelle en equivalente basisactiviteiten en processen uit inzake de inning van bijdragen, de aangifte, de controle van de sociale zekerheidsaangiften en de inspectie. In de toekomst zullen de operationele diensten van DIBISS overgedragen worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Het kinderbijslagfonds van DIBISS zal samengaan met Famifed, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. De fusie zal het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag door de deelstaten vergemakkelijken; deze bevoegdheid werd immers naar de gemeenschappen overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming.