El Mabrouk, Het Nieuwsblad, Langdurig zieken moeten straks toch weer aan de slag

Geplaatst op 17 juli, 2015 om 00:00

‘Mensen zijn nog altijd beter af met een loon dan met een uitkering. Veel langdurig zieken voelen zich weer veel beter wanneer ze weer werken.’ Volgens minister De Block. Bedoeling is dat de adviserende geneesheer van het ziekenfonds na twee maanden al gaat aankloppen bij de zieken en nagaat wat die wél nog kunnen doen: halftijds of deeltijds werken, aangepaste taken uitvoeren … ‘Wie zich nu wil onttrekken aan de controles op arbeidsongeschiktheid, dreigt de hele uitkering te verliezen. Het is dus alles of niets. Wij voeren net die tien procent in.’ De minister wil tegen volgend jaar 10.000 langdurig zieken weer activeren. Tegen 2018 moeten dat er 14.000 zijn. Dan loopt de besparing ook op tot 155 miljoen euro. Pag. 8