Elke burger in dit land heeft recht op een performant gezondheidszorgsysteem.

Geplaatst op 19 oktober, 2023 om 14:04

Hieronder mijn tussenkomst op de State of the Union voor gezondheidszorg.

Er is de laatste jaren fors geïnvesteerd in de gezondheidszorg en dat was broodnodig. Maar, investeren alleen volstaat niet! Er moet ook hervormd worden. De hervormingen die tijdens de vorige legislatuur werden opgestart moeten verdergezet worden. Ik denk aan de implementatie van het One Health-principe maar ook aan de klinische netwerken van de ziekenhuizen. Deze samenwerkingen hebben hun nut bewezen.

#stateoftheunion #gezondheidszorg #onehealth