“Elke ouder die recht heeft op kinderbijslag blijft die ontvangen”

Geplaatst op 06 september, 2017 om 00:00

Op het Overlegcomité is vandaag groen licht gegeven voor het samenwerkingsakkoord kinderbijslag. Het betreft een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Doel van dit akkoord is ervoor te zorgen dat elke ouder die recht heeft op kinderbijslag, die netjes blijft ontvangen tijdens de overdracht van de bevoegdheden naar de deelentiteiten.”

Het samenwerkingsakkoord is tot stand gekomen dankzij intense samenwerking tussen de minister van Sociale Zaken en de bevoegde regionale ministers.
De kinderbijslag wordt, tot nu toe, betaald door de federale instelling Famifed, één van de instellingen uit de portefeuille van minister De Block. Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid kinderbijslag overgeheveld naar de deelentiteiten en in afwachting van een definitieve regeling betaalt het federale Famifed de kinderbijslag nog steeds uit aan alle Belgische gezinnen.
Vandaag heeft het Overlegcomité het samenwerkingsakkoord kinderbijslag besproken en goedgekeurd. In het Overlegcomité plegen de verschillende regeringen van ons land overleg en werken ze oplossingen uit.
Eens het samenwerkingsakkoord kinderbijslag de volledige goedkeuringsprocedure doorlopen heeft, zal het ervoor zorgen dat een deelentiteit zelf kinderbijslag kan storten. Onder andere volgende zaken worden geregeld door het akkoord:

1. Het samenwerkingsakkoord bepaalt voor welke kinderen een deelentiteit bevoegd is. Het belangrijkste criterium is de woonplaats.

• Bijvoorbeeld: als een gezin met drie kinderen in Vlaanderen woont, betaalt Vlaanderen kinderbijslag voor de drie kinderen
• Als na de scheiding de vader in Antwerpen woont met het oudste kind en de moeder in Brussel met de twee jongste kinderen, dan betaalt Vlaanderen kinderbijslag voor het oudste kind en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de twee jongste kinderen
• Dit betekent ook dat als een deelentiteit een nieuw systeem voor kinderbijslag invoert, de gezinnen kinderbijslag volgens dit nieuwe systeem zullen krijgen.

2. In de toekomst kunnen ouders zelf hun kinderbijslagfonds kiezen.

Momenteel kies je niet zelf welke instelling (kinderbijslagfonds) jou de kinderbijslag betaalt; dit wordt bepaald door de werkgever waarbij je werkt.
In de nieuwe situatie geregeld door het samenwerkingsakkoord zal je als ouder in Vlaanderen vanaf 2020 en in het Waals Gewest vanaf 2021 zelf kunnen kiezen welk kinderbijslagfonds jou je kinderbijslag betaald. Het samenwerkingsakkoord regelt deze omslag.

3. Het samenwerkingsakkoord treft een regeling zodat de vier deelentiteiten op verschillende momenten uit de federale regeling kunnen stappen.

Zolang een deelentiteit de federale regeling niet verlaat, blijven FAMIFED en de federale kinderbijslagfondsen uitbetalen zodat elkeen die recht heeft op kinderbijslag, die ook maandelijks blijft ontvangen.
De verschillende regeringen van de deelentiteiten zullen nu het samenwerkingsakkoord bespreken waarna het wordt voorgelegd aan de Raad van State en aan de verschillende parlementen.