Elke vrouw moet de vrijheid hebben om zelf over haar lichaam te beslissen.

Geplaatst op 20 april, 2023 om 09:00

De gemeenschappelijke kamercommissies Justitie en Gezondheid bespraken op dinsdag 18 april jl. het expertenverslag van het  multidisciplinair wetenschappelijk comité voor de evaluatie van de abortuswetgeving.

Namens de Open VLD-fractie voerde collega Katja Gabriëls het woord.

Zij benadrukte in haar tussenkomst het feit dat de liberale partij in het abortusdossier in het verleden telkens het voortouw nam. Onze liberale partij heeft hier altijd voor gestreden en lag mee aan de basis van de abortuswet in 1990 die mede dankzij de inzet van Lucienne Herman-Michielsens mogelijk werd gemaakt.

Het abortusthema verdient bij uitstek de nodige sereniteit en respect.

Open VLD vraagt dan ook respect voor de vrouwen die nu al de keuze maken om, dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden, toch nog na 12 weken zwangerschap tot abortus over te gaan. We willen een wetgevend kader creëren voor de 500 vrouwen die elk jaar naar het buitenland trekken om daar een abortus uit te laten voeren. Een wetsvoorstel dat volgens Open VLD tegemoet komt aan een maatschappelijke realiteit. We zijn hier niet, zoals sommigen willen doen geloven, om abortus te promoten.