Erkenning COVID-19 als beroepsziekte voor werknemers in cruciale sectoren tijdens lockdown

Geplaatst op 08 juni, 2020 om 13:33

Momenteel is COVID-19 al erkend als beroepsziekte voor werknemers die actief zijn in de gezondheidszorg. Deze erkenning breiden minister van Sociale Zaken De Block, minister van Ambtenarenzaken Clarinval en minister van Binnenlandse Zaken De Crem nu uit naar de werknemers tijdens de lockdown actief waren in een cruciale sector of een essentiële dienst, zoals de medewerkers van de voedingswinkels of de politieagenten. Het gaat specifiek om werknemers die geen telewerk konden verrichten of niet steeds 1,5 meter afstand konden houden door de aard van hun job.

“Tijdens de periode van lockdown hadden de werknemers die actief waren in een bedrijf in een cruciale sector of essentiële dienst een groter risico om besmet te geraken omwille van hun job dan de rest van de bevolking. Daarom heb ik advies gevraagd aan de sociale partners of een uitbreiding van het systeem van de beroepsziekten voor hen aan de orde is. Zij hebben terecht geoordeeld dat dit het geval is en ik hou er aan om hun advies uit te voeren,” licht minister van Sociale Zaken De Block toe.

Deze uitbreiding is ook van toepassing op een grote groep federale ambtenaren. “Ik ben bijzonder blij met deze erkenning“, reageert David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken. “In het federaal openbaar ambt zou het vooral gaan om politieagenten, maar ook om penitentiaire beambten, medewerkers van de civiele bescherming en douanebeambten, die tijdens de inperkingsperiode op het terrein aanwezig zijn gebleven. Dit zijn allemaal mensen die hun taken met een groot plichtsbesef hebben uitgevoerd, zelfs op het hoogtepunt van de pandemie, terwijl telewerken voor hen niet mogelijk was gezien hun specifieke taken. Het is niet meer dan eerlijk om hen bescherming te bieden in het geval ze COVID-19 opliepen tijdens het uitvoeren van hun belangrijke missies ten dienste van de gemeenschap.

Nieuwe code

Dit besluit in het kader van de bijzondere machten van de regering voegt een nieuwe code 1.404.04 toe aan de lijst van beroepsziekten. Personen met COVID-19, gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest, die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, kunnen in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Eerder voorzag de regering op initiatief van minister De Block reeds in de uitbreiding van het systeem van beroepsziekten voor de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers van de hulverleningszones en de oprichting van een speciaal COVID-19 fonds voor vrijwilligers, andere vrijwillige brandweerlieden, verenigingswerkers en studenten. “Zo voorzien we een betere sociale bescherming voor wie in de vuurlinie stond tijdens de coronacrisis. In de toekomst wil ik ook een regeling beroepsziekten voorzien voor zelfstandigen. Dit past in het eenheidsstatuut dat ik wil realiseren”, zegt minister De Block.

Meer info over de modaliteiten en aanvragen kunt u binnenkort terugvinden op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris): fedris.be

Hierbij vindt u een de lijst met cruciale sectoren/essentiële diensten:

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/handelszaken-private-en-publieke-bedrijven-en-diensten-die-noodzakelijk-zijn