Europese Commissie: “Pandemieverdrag moet oog hebben voor antimicrobiële resistentie (AMR).”

Geplaatst op 28 maart, 2022 om 16:22

Resistentie treedt op als geneesmiddelen infectieziekten niet meer kunnen behandelen. Deze infecties zijn dan voor de patiënt mogelijk dodelijk. “Willen we dit probleem voor de volksgezondheid indijken, zo stelt global leader tegen AMR Maggie De Block, dan moeten landen en internationale organisaties nu actie ondernemen.”

Een belangrijke sleutelfactor zal zijn dat AMR onderdeel wordt van een internationaal Pandemieverdrag. Om het standpunt van de Europese Commissie hierin te kennen, sloegen global leader De Block en Hilde Vautmans, Europees Volksvertegenwoordiger de handen in Elkaar: “De Europese Commissie kan een belangrijk verschil maken bij onderhandelingen voor internationale verdragen. Wij willen het standpunt van de Commissie weten. Is zij het eens dat AMR deel moet uitmaken van een pandemieverdrag?”  

Eerder al bleek uit de Europese Raad dat er bij de lidstaten van de Europese Unie een groot draagvlak is voor een toekomstig verdrag over de preventie van, paraatheid voor en respons op pandemieën. Ook het standpunt van de Europese Commissie sluit zich daar bij aan. Bovendien bevestigt de Commissie dat : “antimicrobiële resistentie nu al een aanzienlijke bedreiging voor onze samenlevingen, economieën en levenswijze vormt. De Commissie is van mening dat het opnemen van nieuwe mondiale toezeggingen inzake AMR in de werkingssfeer van de toekomstige pandemieovereenkomst een belangrijke stap zou zijn om ervoor te zorgen dat we wereldwijd beter voorbereid zijn op deze uitdaging.”

 

U kan de vraag aan de Europese Commissie en haar antwoord raadplegen via de link: Een pandemieverdrag