Evaluatie terugkeerbeleid: commissie-Bossuyt overhandigt eindverslag

Geplaatst op 15 september, 2020 om 11:55

Begin 2018 werd de commissie-Bossuyt opgericht om het terugkeerbeleid te evalueren. Vandaag overhandigde voorzitter Marc Bossuyt het eindverslag aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). De commissie stelt vast dat het Belgische terugkeerbeleid ruime waarborgen biedt voor een humaan en professioneel verloop van de terugkeerprocessen. De minister bedankt Marc Bossuyt en de experts voor hun werk en hun bijdrage.

Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie: “We hebben de laatste jaren veel gewerkt rond terugkeerbeleid, het sluitstuk van een coherent en performant asiel- en migratiebeleid. Het werk is nog niet af: de aanbevelingen van de commissie-Bossuyt kunnen dienen als basis voor de volgende regering.

De commissie stelt vast dat er veel vooruitgang is geboekt in het terugkeerbeleid en dat de aanbevelingen van haar voorgangers, de commissies-Vermeersch I in 1999 en II in 2005, in hoge mate werden gevolgd. In de toekomst moet er voldoende aandacht gaan naar een humane maar ook efficiëntere uitvoering van het terugkeerbeleid.

Volgens het rapport kan dat alleen door een globale en gecoördineerde aanpak met alle betrokken partners: de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, maar ook de gemeenten, de politie, justitie en de middenveldorganisaties. Ze hebben elk binnen hun eigen bevoegdheden een belangrijke rol te spelen.

De commissie roept ook op om de meervoudige verblijfsaanvragen onder de loep te nemen, zodat personen in illegaal verblijf niet door middel van opeenvolgende aanvragen en beroepsprocedures hun verblijf in ons land proberen te rekken.

Menselijke aanpak van het terugkeerproces

Sensibilisering, preventie en de coaching van mensen in illegaal verblijf zijn cruciaal. Het moet duidelijk zijn dat terugkeer onvermijdelijk is: “vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”. Een vrijwillige terugkeer is daarom de meest humane oplossing. Binnen het terugkeertraject moet nog extra worden ingezet op begeleiding, met een bijzondere aandacht voor de kinderen.

De commissie benadrukt dat een migratiebeleid zonder duurzaam terugkeerbeleid mank loopt. De volgende regering zal moeten blijven inzetten op de bestaande procedures vereenvoudigen en efficiënter maken. Op die manier wordt ook misbruik tegengegaan.