Evaluatie van de verplichte derdebetalersregeling: doel is bereikt, toegankelijkheid gezondheidszorg stijgt

Geplaatst op 29 juni, 2017 om 00:00

De verplichte derdebetalersregeling voor personen met verhoogde tegemoetkoming heeft haar doel bereikt: het aantal contacten met de huisarts door mensen in deze bevolkingsgroep is gestegen met zes procent. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Het systeem is ingevoerd in oktober 2015 om de zorg door de huisarts toegankelijker te maken voor onze patiënten. Daarin zijn we geslaagd.”

Het eerste werkingsjaar van de verplichte derdebetalersregeling is geëvalueerd door het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Uit het rapport blijkt ook dat nog niet alle artsen de derdebetalersregeling gebruiken bij elke patiënt die daarop recht heeft. Het RIZIV zal de hardleerse huisartsen een aanmanende brief sturen en opvolgen.

Uit de gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bleek dat acht procent van de Belgische huishoudens noodzakelijke gezondheidszorg uitstelde omwille van financiële redenen. Het ging daarbij vooral om families met financiële zorgen en met recht op een verhoogde tegemoetkoming.
Maggie De Block: “De groep van mensen met een verhoogde tegemoetkoming of sociaal zwakkeren telt in ons land 1,9 miljoen personen. Om de drempel naar een huisartsenbezoek voor hen te verlagen, hebben we ervoor gezorgd dat huisartsen enkel nog de eigen persoonlijke bijdrage of remgeld van de patiënt mogen vragen en dat deze patiënten het ereloon van de huisarts dus niet meer hoeven voor te schieten. De arts factureert rechtstreeks aan het ziekenfonds.”

Doeltreffend
Voor de invoering van de maatregel in oktober 2015 pasten huisartsen in 60% van de raadplegingen de derdebetalersregeling toe. Eind 2016 is dit opgelopen tot 86,5%.
Uit de eerste uitgavecijfers van het RIZIV blijkt ook dat het aantal huisartscontacten (raadplegingen en thuisbezoeken samen) door mensen met een verhoogde tegemoetkoming van 2015 naar 2016 gestegen is met zes procent. Hierdoor is de eerstelijnszorg voor hen verbeterd en dat was meteen het opzet van de maatregel rond de verplichte derdebetalersregeling genomen door minister De Block in 2015.

Informatica
Het IMA heeft vastgesteld dat een groep van 6.673 artsen de regeling zeer goed of bij minstens acht op tien raadplegingen toegepast heeft in 2016.
Uit het rapport komt een duidelijk profiel naar voren van deze huisartsen:
• Hoe meer de arts informatica gebruikt (elektronisch factureren, elektronisch patiëntendossier), des te sneller vraagt zij of hij aan de patiënt enkel de persoonlijke bijdrage of remgeld.
• Hoe meer patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming de huisarts over de vloer krijgt, des te meer past zij of hij het systeem toe.
• Huisartsen in groepspraktijken en jonge huisartsen passen de regeling vaker toe.
• Vrouwelijke artsen passen het systeem sneller toe
• Hoe meer globale medische dossiers de huisarts beheert, des te vaker past hij de regeling toe. Het bestaan van een GMD duidt op een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt en op patiëntentrouw.

Oudere mannen in solopraktijk
Daartegenover staat dat 1.994 artsen die regelmatig patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming ontvangen, onvoldoende of bij minder dan één op zes raadplegingen de regeling gerespecteerd hebben in 2016. 162 van hen heeft de verplichte derdebetalersregeling zelfs nooit toegepast.
De IMA-studie wijst uit dat het hier vooral gaat om oudere, mannelijke artsen die in een solopraktijk werken.
De regeling wordt minder toegepast in Wallonië dan in Vlaanderen. Dit heeft vermoedelijk veel te maken met het feit dat Waalse artsen minder geïnformatiseerd zijn dan Vlaamse. In Wallonië zijn ook minder globale medische dossiers geregistreerd dan in Vlaanderen.

Nauwlettend opvolgen
Volgens het IMA hebben in de tweede en derde trimester van 2016, 789 543 patiënten bij hun huisarts altijd kunnen rekenen op de toepassing van de verplichte derdebetalersregeling. Daarbovenop komen ook nog alle patiënten ingeschreven in die wijkgezondheidscentra waar met een forfaitair systeem wordt gewerkt.
Het IMA-rapport stelt echter ook dat in diezelfde periode van 2016, 267.903 rechthebbenden voor minstens één raadpleging geen gebruik kunnen maken van de verplichte derdebetalersregeling.

Maggie De Block: “Deze mensen hadden recht op deze regeling en daarom moeten er in de toekomst op kunnen rekenen. Het RIZIV zal daarom in eerste instantie een beleefde, aanmanende brief sturen naar huisartsen die de regeling onvoldoende of niet gebruiken. En die huisartsen zullen nauwlettend opgevolgd worden.”