Extra garanties op kwaliteitsvolle en veilige zorg voor de patiënt

Geplaatst op 21 september, 2018 om 10:37

Kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt: dat wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block garanderen via een nieuwe wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering. Vandaag kreeg ze groen licht van de ministerraad voor de hervorming. Zo zullen zorgverleners aan minimale kwaliteitscriteria moeten voldoen ongeacht de locatie waar ze werken, in het ziekenhuis, een privépraktijk of bij de patiënt thuis.

Minister De Block: “Als patiënt mag je verwachten dat de zorgverleners rondom je mee zijn met de nieuwste inzichten en wetenschappelijke richtlijnen. De strenge kwaliteitsnormen die vandaag gelden binnen de ziekenhuizen willen we garanderen binnen de volledige gezondheidszorg. De patiënt moet altijd en overal op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen, ongeacht wie die zorg toedient of waar dat gebeurt.”

De patiëntenrechtenwet schrijft voor dat elke patiënt recht heeft op “kwaliteitsvolle zorg”. Met het voorontwerp van wet over kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg – kortweg de ‘kwaliteitswet’ – wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block dit recht nu concreet vertalen naar de zorgpraktijk.

Bekwaam en toegankelijk

Zo zullen zorgverleners moeten kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk bekwaam zijn voor de zorg die ze verrichten. De patiënt moet te allen tijde kunnen rekenen op continuïteit van zorg. Als er een wachtsysteem voor hen van kracht is, dienen alle zorgverleners daaraan deel te nemen om zo permanentie te garanderen aan de patiënt. En er komt een centraal register waarin staat wie welke zorg aanbiedt, en met welke andere zorgverleners hij of zij samenwerkt. Zowel patiënten als zorgverleners zullen toegang krijgen tot dit register.

Het visum dat zorgverleners krijgen na het behalen van hun diploma geldt vandaag als bewijs dat ze over de juiste competenties beschikken. Dit is een belangrijke maar erg “statische” kwaliteitsgarantie. Om die garanties verder uit te bouwen, komt er een aanvulling op dit visum, zoals een dynamische portfolio. Daarmee zullen zorgverleners kunnen aantonen dat ze zich continu bijscholen.

Minister De Block: “Zo’n portfolio moet zorgverleners ook meer flexibiliteit bieden. Specialismen en subspecialismen in de zorg vloeien in elkaar over, maar de rigide regelgeving plaatst zorgtaken nog te veel in aparte vakjes. Dat maakte het soms lastig voor zorgverleners om interdisciplinair samen te werken en taken logisch onder elkaar te verdelen.”

Kwaliteitsvol patiëntendossier

Een kwaliteitsvol, up-to-date patiëntendossier is de basis voor goede zorg. In de patiëntenrechtenwet staat daarom dat de patiënt recht heeft op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. De ervaringen van de ombudsdienst tonen evenwel dat patiëntendossiers niet altijd even kwaliteitsvol zijn. Daarom zal nu duidelijk omschreven worden wat een patiëntendossier minimaal moet inhouden en aan welke vormelijke vereisten het minstens moet voldoen. Ook de regels rond de toegang tot het dossier van een patiënt – wie mag bepaalde gezondheidsgegevens zien en wie niet – worden verduidelijkt.

Risicovolle verstrekkingen

Steeds meer medische ingrepen (bijvoorbeeld in de oftalmologie en in de esthetische geneeskunde) vinden buiten de muren van het ziekenhuis plaats. Om ook daar de best mogelijke kwaliteit en veiligheid van zorg te garanderen, voorziet de nieuwe kwaliteitswet in bijkomende voorwaarden rond anesthesie.  Zo mag een anesthesist maximaal één patiënt tegelijkertijd opvolgen wanneer die onder anesthesie wordt gebracht, is een goede monitoring vereist en moet de patiënt vooraf duidelijk en correct worden geïnformeerd.

Een federale commissie zal erop toezien dat zorgverleners de verschillende kwaliteitsvereisten naleven.