Extra steun voor paramedische beroepen en eerstelijnszorg rond chronische patiënten

Geplaatst op 11 januari, 2016 om 00:00

Zorgverstrekkers uit de eerste lijn die samenwerken en specifieke opvolging voorzien van chronische patiënten, krijgen binnenkort extra middelen. Hiermee kunnen ze een zorgprogramma opzetten voor patiënten met diabetes type II.

Daarnaast krijgen ook paramedische beroepen zoals logopedisten, zelfstandig verpleegkundigen, vroedvrouwen en kinesitherapeuten meer ondersteuning. Dat is vandaag, 11 januari, beslist op het Verzekeringscomité van het RIZIV in overleg met de zorgverstrekkers en ziekenfondsen. Samen zullen zij concreet uitwerken hoe de middelen, enveloppes van respectievelijk 8,75 en 10 miljoen euro, zullen besteed worden. De steun aan de eerstelijnszorg is mogelijk dankzij de 408 miljoen bezuinigingen die voor 2016 gerealiseerd zijn door minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Een deel hiervan, 8,75 miljoen euro, is afkomstig van middelen die in samenwerking met minister van Economie Kris Peeters zijn vrijgemaakt. Maggie De Block: “We volgen een zeer strikt budgettair pad. Dankzij efficiënt werken, hebben we toch die extra steun kunnen realiseren voor de zorgverstrekkers maar dit komt uiteraard ook de patiënt ten goede. Hoofddoel is en blijft de bevolking zo lang mogelijk gezond houden.” In het begrotingsakkoord van eind oktober 2015 was voorzien dat een aantal eerstelijnszorgverstrekkers meer budget zouden krijgen om hun meest dringende behoeften in te lossen. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt via bezuinigingen en door besparingen op de distributiemarge van de groothandel in geneesmiddelen ter sanering van de overheidsfinanciën, meer bepaald van het geneesmiddelenbudget. Kris Peeters: “We maken 8,75 miljoen euro extra steun vrij voor de eerstelijnszorgverleners rond chronische patiënten. Het bedrag zal in bijzonder worden ingezet voor de opsporing en begeleiding van patiënten met diabetes type II. Dit biedt de kans om verder de richting uit te gaan van een vraaggestuurde zorg.”

Langer gezond

Het Verzekeringscomité is samen met zijn partners overeengekomen dat de enveloppe van 8,75 miljoen euro naar de eerstelijnszorgverstrekkers gaat die diabetes type II-patiënten helpen in het in het kader van een multidisciplinair team. Patiënten met diabetes type II hebben nog geen insuline-injecties nodig. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Vroegdetectie en een goede opvolging door een team van zorgverstrekkers zoals artsen, diëtisten, podologen, apothekers, psychologen enz.  helpen de aandoening onder controle te houden en ergere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten te voorkomen. Zo blijven mensen langer gezond en kunnen insulinegebruik en ernstiger zorgnoden jaren uitgesteld worden.” Er zijn geen exacte cijfers over type II diabetes in ons land omdat dit niet geregistreerd wordt en omdat een aantal patiënten nog ongekend zijn. Volgens de Internationale Diabetesfederatie heeft in ons land vermoedelijk 8% van de bevolking of 1 op 12 Belgen type II diabetes. Daarbovenop zouden nog eens 6% van de Belgen zich in de “grijze zone” van gestoorde glucosetolerantie bevinden.

Thuisverpleegkundigen

Het Verzekeringscomité heeft samen met de partners ook beslist naar welke beroepen uit de paramedische sector de tweede enveloppe van 10 miljoen gaat. Zelfstandige thuisverpleegkundigen en logopedisten krijgen een sociaal statuut. Zelfstandige thuisverpleegkundigen zullen de middelen krijgen zodat zij een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Dit statuut kan deze zorgverstrekkers ook aanzetten om toe te treden tot een conventie wat voor de patiënt meer tariefzekerheid betekent. Er is ook terugbetaling voorzien voor logopedisten die patiënten met het locked-in syndroom helpen. Deze patiënten zijn volledig bewust maar kunnen niet meer communiceren met hun omgeving. Door permanente inspanningen zorgen logopedisten ervoor dat deze patiënten toch nog op een mensenwaardige manier interactief kunnen zijn met hun omgeving. Vroedvrouwen die de zorg opnemen van moeders en kinderen die de materniteit vroeg verlaten, krijgen ook een betere honorering. Tandartsen die informatiseren, zullen een telematicapremie ontvangen. Kinesitherapeuten die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria zullen ook een premie krijgen. Het Verzekeringscomité en zijn partners beginnen nu aan de concrete uitwerking en precieze verdeelsleutels van de middelen.