Extra vrijwillige trajecten naar een job voor mensen met een uitkering

Geplaatst op 22 november, 2018 om 10:20

De opleiding en begeleiding van langdurig zieken verloopt via vrijwillige trajecten. De VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen werken hiervoor samen en met succes, zo blijkt. Het aantal trajecten wordt nu opgetrokken van 3.750 naar 4.200 trajecten. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block verhoogt daarvoor het budget tot 20 miljoen euro.

Maggie De Block vertelt over haar buurman die zo’n traject heeft doorlopen. “Hij werkte met natuursteen voor keukens en grafzerken tot hij geopereerd werd aan zijn rug. Eerst had hij nog geprobeerd om in hetzelfde bedrijf te blijven en daar ander werk te doen. In kleine ondernemingen is dat niet eenvoudig”, licht minister De Block toe. “Dus heeft hij zich omgeschoold tot chauffeur bij De Lijn. Ze hebben daar tegenwoordig ook aangepaste zetels van heel goede kwaliteit.”

Herscholing

“Die opleiding heeft hij kunnen volgen terwijl hij zijn uitkering heeft gehouden.” vervolgt De Block. “Bij deze trajecten naar een job staat de patiënt centraal. Op die manier kan iemand aangeven wat men wel of niet kan doen met behoud van een financieel vangnet.”

De kracht van deze samenwerking zit in de aanpak vanuit verschillende expertises. Hiervoor is in 2012 een eerste samenwerkingsovereenkomst getekend. Het aantal mensen met een uitkering die een traject aanvatten bij de VDAB zit in stijgende lijn: van 2.393 in 2013 tot 3.870 in 2017. Voor 2018 is de samenwerkingsovereenkomst nu verder uitgebreid. De VDAB voorziet in de opstart van 4.200 trajecten.

Potentieel talent

De technologiefederatie Agoria becijferde onlangs dat er in 2030 bijna 500.000 openstaande vacatures zullen zijn. Als die vacatures niet ingevuld raken, dan hypothekeert dat onze welvaart en welzijn.

“We hebben elk talent op de arbeidsmarkt nodig en daarom is het belangrijk dat we verder kijken dan leeftijd, diploma of ervaring. VDAB engageert zich de komende jaren om dat talent te zoeken in de groep van langdurig werkzoekenden, de zij-instromers en de jongeren zonder kwalificaties”, zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB).

“Ook binnen de groep van langdurig zieken zit een enorm potentieel aan talent en goesting. Daarom willen we het aantal vrijwillige trajecten binnen deze groep verdubbelen. Daarnaast is het ook belangrijk voor het individu zelf om weer aan het werk te gaan. De sociale contacten, de zinvolle tijdsbesteding en financiële slagkracht zorgen ervoor dat de persoon in kwestie niet geïsoleerd geraakt.” besluit Fons Leroy (VDAB).

Het budget dat wordt uitgetrokken voor deze samenwerkingsovereenkomst tussen het RIZIV en de VDAB bedraagt 20,16 miljoen euro voor 2018. “Deze budgetverhoging bekroont meerdere jaren van een uitstekende samenwerking tussen het Riziv, de VDAB en de verzekeringsinstellingen en toont aan dat we nog meer kunnen doen om mensen met gezondheidsproblemen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.” zegt François Perl, Directeur-Generaal Generaal van de Dienst uitkeringen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).