Extra zorg voor patiënten met dubbele diagnose

Geplaatst op 03 december, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt 4,68 miljoen euro uit voor de zorg en opvang van patiënten met een dubbele diagnose of een combinatie van een verstandelijke beperking en een psychische probleem. Minister De Block: “Patiënten met deze dubbele diagnose vallen vaak uit de boot als het erom gaat de juiste, aangepaste zorg te vinden, terwijl het net om zeer kwetsbare personen gaat. Het is dus hoog tijd dat we aandacht hebben voor hen.”

De steun vloeit naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. Met deze extra middelen kunnen deze netwerken hun ziekenhuizen of hun mobiele teams versterken.

De netwerken voor kinderen en jongeren krijgen er elk twee voltijdse werkkrachten bij. Een netwerk voor kinderen en jongeren beslaat een volledige provincie; over heel België komen er dus 24 voltijdse krachten bij. (Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt er 4 zorgverstrekkers bij.)

De netwerken voor volwassenen kunnen in het totaal 48 extra zorgverstrekkers aanwerven. Een provincie omvat meestal meer dan één netwerk voor volwassenen.

Bedoeling van de extra steun is dat ziekenhuizen of andere zorginstellingen binnen het netwerk, die gespecialiseerd zijn of zich willen specialiseren in opvang van mensen met een dubbele diagnose, hun zorg en opvang kunnen verbeteren en uitbreiden. Patiënten die een verstandelijke handicap en een psychisch probleem hebben, zullen hierdoor sneller en beter geholpen worden.

De netwerken mogen de middelen ook gebruiken voor de versterking van hun mobiele teams zodat de patiënten thuis of in de instelling waar ze verblijven, begeleid worden.

Kinderen en jongeren

Minister De Block lanceerde eerder dit jaar een nieuw beleid voor de geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren. Speerpunten van dit beleid zijn enerzijds de organisatie van provinciale netwerken die zorgen voor coördinatie tussen alle actoren en anderzijds de versterking van de zorg op het terrein.

Volwassenen

De netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (gekend als “artikel 107-netwerken”) zijn in de loop van 2015 geëvalueerd. In 2016 worden zij versterkt met de 48 zorgverstrekkers voor dubbele diagnose. En samen met hen wordt nagegaan hoe volwassenen nog meer de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats kunnen krijgen.