FEDERALE REGERING BEREIKT PENSIOENAKKOORD

Geplaatst op 13 juli, 2023 om 08:00

Afgelopen weekend werd er door de Federale Regering een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. Een aantal belangrijke principes werden hierin vastgelegd.

Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block is dan ook blij dat de eerste stappen  gezet zijn om de financiële houdbaarheid van ons pensioenstelsel te waarborgen.

Maggie De Block: “Werken moet lonen, dat is het uitgangspunt van dit akkoord. Wie langer werkt, wordt daarvoor beloond met een stevige pensioenbonus. Die loopt op tot 22.000 euro netto als je ervoor kiest om drie jaar langer aan de slag te gaan.”

De  verschillende pensioenstelsel groeien ook naar elkaar toe. Of je nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent. Zolang je hebt gewerkt en bijgedragen, heb je recht op een deftig pensioen.

Maggie De Block: “Wie recht wil hebben op een minimumpensioen, moet 20 jaar gewerkt hebben. Tot nu toe bestond er in ons land geen tewerkstellingsvoorwaarde om recht te hebben op een minimumpensioen. Met dit akkoord komt daar verandering in. In de toekomst zal je dus, naast de bestaande voorwaarden, ook voldoende jaren op de teller hebben moeten staan om recht te hebben op een minimumpensioen.”