Fietsvergoeding uitgebreid naar snelle elektrische fietsen

Geplaatst op 02 maart, 2018 om 00:00

Woon-werkverplaatsingen met de fiets zitten in de lift. Is gezond, positief op vlak van mobiliteit, goed voor het milieu. Ook verplaatsingen met een elektrische fiets zijn gezond en kunnen zorgen voor minder auto’s op de weg. Op voorstel van Minister De Block breidt de regering de parafiscale vrijstelling voor fietsvergoedingen uit naar snelle elektrische fietsen tot 45km/u. Dit is een retroactieve maatregel die loopt vanaf 1/1/2017.

Tot voor kort werd de fietsvergoeding voor snelle elektrische fietsen niet toegekend omdat deze voor de RSZ niet als fietsen, maar als brommers beschouwd worden. We passen dit nu aan met deze publicatie in het Staatsblad. Ook voor snelle elektrische fietsen kunnen werkgevers een vrijgestelde fietsvergoeding geven.

Daarnaast passen we de RSZ-regelgeving zo aan dat werknemers die een bedrijfsfiets ter beschikking krijgen, geen sociale bijdragen meer verschuldigd zijn op het privégebruik en de onderhouds- en stallingskosten die door de werkgever worden betaald. Deze voordelen zijn sinds 1/1/2017 fiscaal vrijgesteld. Door de aanpassingen retroactief in werking te laten treden vanaf 1 januari 2017 harmoniseren we nu de parafiscale en de fiscale regelgeving.

EXTRA VOORDELEN

We verlagen daarnaast ook het forfait voor persoonlijk gebruik van bepaalde voordelen die de werkgever kosteloos ter beschikking stelt van een werknemer. Denk aan een pc, tablet, mobiele telefoons en internetverbinding.

Als werknemers nu bijv. een smartphone krijgen van hun werkgever die ze ook persoonlijk mogen gebruiken, betalen ze daar sociale bijdragen en personenbelastingen op. Die bijdragen (en belastingen) worden berekend op basis van wettelijk vastgelegde forfaits of op basis van de reële kostprijs.

 • Tot voor kort bedroegen deze forfaits:
  • €180/jaar voor pc of laptop
  • werkelijke waarde van een tablet
  • €60/jaar voor vaste of mobiele internetaansluiting (pér toestel: als je 2 of 3 abonnementen hebt, betaal je sociale bijdragen op 120 of 180 euro)
  • €150/jaar voor een telefoon inclusief abonnement, op voorwaarde:
    • dat de werkgever geen systeem heeft ingesteld waarbij het privégebruik op een correcte manier bepaald wordt;
    • dat er geen manifest te grote discrepantie is tussen de mogelijkheden (en dus de waarde) van het toestel en het professionele gebruik dat de werknemer ervan maakt (bijv. een iPhone met een waarde van €500 voor een werknemer die voor zijn werk alleen telefonisch oproepbaar moet zijn).
    •  
 • We verlagen die forfaits nu of leggen forfaits vast waar vroeger met reële kostprijs werd gewerkt. Hierdoor zullen de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers en werkgevers in de praktijk dalen.
  1. €72/jaar voor pc of laptop
  2. €36/jaar voor tablet of telefoontoestel
  3. €60/jaar voor vaste of mobiele internetaansluiting (ongeacht het aantal toestellen dat hier gebruik van maakt)
  4. €48/jaar voor een vast of mobiel telefoonabonnement (voorbeeldje: een werkgever kan kiezen om enkel een telefoontoestel te geven (€36/jaar), enkel een abonnement (€48/jaar) of beide (€84/jaar)

Zelfde opmerking als voor fietsvergoeding: we harmoniseren hier de parafiscale en de fiscale regelgeving. De nieuwe bedragen waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend, zullen gelden vanaf 1 januari 2018.