Fluyt S., De Apotheker, De burger beslist mee over hervorming ziekteverzekering

Geplaatst op 07 maart, 2016 om 00:00

Het was op vraag van het Riziv dat de Koning Boudewijnstichting een burgerlabo heeft georganiseerd. Daarin bogen 32 deelnemers zich gedurende drie weekends over een centrale vraag die nu, meer dan ooit, aan de orde is: wat moeten de criteria zijn om te besluiten de gezondheidskosten al dan niet terug te betalen? Bij monde van haar adjunct-kabinetschef, Bert Winnen, gaf minister van Volksgezondheid Maggie De Block te kennen dat ze akkoord gaat om een centrale rol voor de patiënt voor te behouden en hem te betrekken bij de besluitvorming in de gezondheidszorg. “Het wordt wel een werk van lange adem”, zegt het kabinet van de federale minister. “In de beleidsverklaring was een van de eerste objectieven van de minister om de individuele betrokkenheid van de patiënt te verbeteren zodat hij co-piloot wordt van zijn eigen gezondheid, onder meer via projecten rond health literacy . Maar ook de ziekteverzekering moet evolueren en drie doelen bereiken: de nadruk leggen op preventie, de kosten die aan de gezondheidzorg verbonden zijn beter beheren en het verbeteren van de ervaringen in de gezondheidszorg.” Pag. 8