Fonds Medische Ongevallen op kruissnelheid in 2015

Geplaatst op 04 maart, 2015 om 00:00

Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) heeft tussen zijn operationele start in september 2012 en begin februari 2015, al 2583 dossiers ontvangen. Daarvan zijn 365 dossiers of 14% behandeld. 

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Het RIZIV zal in de loop van 2015 de werking van het Fonds op kruissnelheid brengen om de opgelopen achterstand weg te werken.” Minister De Block: “Het is ook duidelijk dat de patiënt stilaan zijn weg vindt naar het Fonds Medische Ongevallen en dat is een goede zaak want nu kunnen patiënten in zeer moeilijke, delicate situaties toch verhaal halen als er tijdens een medische procedure iets fout is gelopen.

Het Fonds Medische Ongevallen heeft een beslissing getroffen in 136 dossiers van de 365 die momenteel afgesloten zijn. Ofwel is beslist dat een zorgverstrekker verantwoordelijk is voor een medisch ongeval of niet. Ofwel is beslist dat een medisch ongeval plaats heeft gevonden maar dat er geen verantwoordelijke kan worden aangeduid. Voor tien van die 136 dossiers loopt een procedure voor het toekennen van een schadevergoeding. De 229 andere dossiers zijn afgesloten meestal nadat ze onontvankelijk zijn verklaard. Negen van de 2583 dossiers waren eenvoudige informatieverzoeken.

Experten

Het Fonds Medische Ongevallen is opgericht door de wet van 1 april 2010 en is vanaf dat ogenblik bevoegd voor medische ongevallen. De dienst kon pas in september 2012 operationeel aan de slag nadat de nodige uitvoeringsbesluiten gepubliceerd waren. Het heeft daarop enige tijd geduurd eer het personeelskader kon worden ingevuld en het is bijzonder moeilijk gebleken om een netwerk met experten samen te stellen. Artsen die uiterst gespecialiseerd zijn zoals neurochirurgen of gynaecologen aarzelden om op te treden als deskundige. Het FMO heeft deze situatie intussen opgelost door deze specialisten samen te laten werken met artsen die gewoon zijn van expertises uit te voeren.