Fonds voor Beroepsziekten en Fonds voor Arbeidsongevallen gaan samen: overheid doet meer met minder

Geplaatst op 12 juni, 2015 om 10:59

In het kader van de afslanking én tegelijkertijd het doeltreffender inzetten van overheidsdiensten, zullen het Fonds voor Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen samenvloeien in één nieuwe dienst. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, heeft vandaag van de ministerraad een princiepsakkoord gekregen voor de fusie.

Maggie De Block: “Beide fondsen vallen onder dezelfde wetgeving en hebben eenzelfde kerntaak: beroepsrisico of het risico dat werknemers lopen door hun werk. Door de fusie ontstaat een grotere dienst met meer slagkracht en één aanspreekpunt voor de burger. Dit is een mooi voorbeeld van een goede praktijk in het kader van het hertekenen van de federale overheid waar we kerntaken samenvoegen, middelen rationeler gebruiken maar toch meer doen met minder.”

Bij het begin van de huidige legislatuur is bij de administraties van Sociale Zaken en Volksgezondheid onderzoek gestart naar administraties die zouden kunnen samengaan in het kader van het hertekenen van de overheid.

Het Fonds voor Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen hebben zelf voorgesteld dat ze zouden samengaan. Naast een grotere slagkracht krijgt de nieuwe dienst ook meer zichtbaarheid bij het publiek en binnen de sociale zekerheid.

De dienst zal sterker staan bijvoorbeeld bij het realiseren van preventieprojecten en socio-professionele inschakeling. De schaalvergroting betekent bovendien dat de personeelsledenmeer doorstroommogelijkheden krijgen waardoor de dienst een aantrekkelijker werkgever wordt.

Besparen enkel op werkingskosten

Daarnaast  realiseert de overheid op langere termijn ook een financiële besparing. De nieuwe dienst zal bijvoorbeeld maar één gebouw betrekken in de plaats twee.

Maggie De Block : “We besparen uiteraard enkel op de werkingskosten en niet op de uitkeringen voor de mensen. Aan de uitkeringen wordt niet geraakt.”

In 2014 bedroegen de werkingskosten van het Fonds voor Beroepsziekten 27,9 miljoen euro en van het Fonds voor Arbeidsongevallen 22,9 miljoen euro.                                                                                             à

Bij de fusie blijft alle personeel behouden, er vallen geen ontslagen. Beide fondsen tellen elk bijna 300 personeelsleden waardoor de nieuwe dienst zal starten met 589 vrouwen en mannen. Personeelsafslanking wordt gerealiseerd via natuurlijke uitstroom.

De werkgroep die nu wordt opgericht zal alle praktische modaliteiten van de fusie uitwerken en daarbij hoort ook de naam van de nieuwe dienst die ten vroegste tegen begin 2017 operationeel zal zijn.