FORS INZETTEN OP DE TWEEDE AANVULLENDE PENSIOENPIJLER

Geplaatst op 15 december, 2023 om 11:15

Uit een recent gepubliceerd rapport van de OESO blijkt dat ouderen in ons land voor hun inkomsten voor meer dan 85 % afhankelijk zijn van de eerste pensioenpijler, het wettelijk opgebouwd pensioen.

Maggie De Block: “We kennen in ons land een bijzonder goed uitgebouwd wettelijk pensioen. Maar zoals uit het OESO-rapport blijkt zijn de gepensioneerden in België vooral afhankelijk van dit wettelijk pensioen, zij rekenen hiervoor dus op publieke middelen. We weten ook dat in de volgende 30 jaar de overheidsuitgaven voor de pensioenen zullen stijgen tot meer dan 15% van het BBP. Dat is geen gezonde situatie.”

Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block wenste van de bevoegde minister te horen wat zij zal doen om tegemoet te komen aan de conclusies van de OESO.

Maggie De Block: “Het aanvullend pensioen is een extra bovenop het wettelijk pensioen. Wat voor de mensen immers telt, is het bedrag dat zij elke maand op hun rekening zien verschijnen. Wij zien in vergelijking met andere Europese landen dat er bij ons een groot verschil is in de mate waarin de tweede en derde pijler is uitgewerkt. Op dat vlak moeten wij ook de band tussen werken en het wettelijk pensioen nog meer versterken, zoals wij al hebben gedaan.

Wie langer werkt, moet worden aangemoedigd en meer pensioen hebben. De band tussen werken en pensioen moet nog worden versterkt.”