Fr. Remy, Artsenkrant, Beleidsverklaring Maggie De Block

Geplaatst op 21 november, 2014 om 00:00

Het beleid van Maggie De Block inzake gezondheidszorg is opgebouwd rond dezelfde drie pijlers die ze ook voor de sociale zekerheid voor ogen heeft: de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het systeem en de aanpassing ervan aan de huidige behoeften. Toch bestempelt De Block 2015 als een overgangsjaar voor de gezondheidszorg, waarin de noodzakelijke budgettaire maatregelen zullen worden getroffen, maar waarin ook een aantal belangrijke hervormingstrajecten worden opgestart. Pag. 6