Gezinsbijslag: klaar voor overdracht aan de deelstaten

Geplaatst op 19 octobre, 2018 om 16:04

Sinds de  6de staatshervorming zijn de deelstaten bevoegd voor de kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2019 zullen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap deze bevoegdheid zelfstandig uitvoeren. Volgens de meest recente cijfers zijn er 2.819.660 kinderen die recht hebben op kinderbijslag.

De gebouwen die eigendom zijn van FAMIFED zullen worden overgedragen aan de deelentiteiten. Dit is de laatste stap in de bevoegdheidsoverdracht naar de deelstaten. “Dit is een mooi voorbeeld van samenwerkingsfederalisme”, licht minister Maggie De Block toe. Deze gebouwen worden gebruikt door lokale antennes voor de uitbetalingen en centraal in Brussel voor er het administratief beheer.

In de overgangsperiode heeft het Federaal agentschap FAMIFED steeds voor correcte en tijdige betalingen gezorgd. “We hebben in die periode de deelstaten de tijd gelaten deze bevoegdheid volgens hun noden in te vullen” aldus De Block. In Brussel is de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie bevoegd, maar zij blijven nog een jaar langer in het federale systeem. Zij nemen de bevoegdheden over vanaf  januari 2020.

Minister De Block wil benadrukken dat dit niet evident is. “Zeker voor een organisatie als FAMIFED, die weet dat ze opgedoekt wordt. Ze hebben gedurende al die jaren correct werk geleverd en blijven dat nog even doen voor de gezinnen in Brussel. Daar bovenop zijn ze zelfs overheidsorganisatie van het jaar  geworden”, besluit De Block.