Fusie van twee wetenschappelijke instellingen leidt tot nieuw federaal onderzoekscentrum Sciensano

Geplaatst op 20 juli, 2016 om 00:00

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) smelten vanaf 1 januari 2017 samen in een nieuw federaal onderzoekscentrum “Sciensano” genoemd. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie kregen hiervoor groen licht van de ministerraad.

Minister De Block: “Het nieuwe onderzoekscentrum zal veel doeltreffender het “one health”-principe in de praktijk kunnen brengen. Nationaal en internationaal krijgt één instituut ook meer slagkracht.”

De one health-aanpak gaat ervan uit dat de gezondheid van mens, dier en ecosysteem met elkaar verbonden zijn. Het WIV en CODA ondersteunen federale, gemeenschaps- en Europese overheden wat onder andere de volksgezondheid betreft en kwaliteit van laboratoria, vaccins en geneesmiddelen, voedselveiligheid, besmettelijke dierenziekten en chemische/biologische gezondheidsrisico’s. Het WIV valt momenteel onder bevoegdheid van minister Maggie De Block. De bevoegde minister voor CODA is Willy Borsus.

Fusioneren

De twee diensten van de twee instituten zitten verspreid over acht verschillende sites. In 2014 is beslist beide instellingen onder te brengen op de site van Erasmus Zuid om zo de onderhouds- en investeringskosten te beperken. Op initiatief van het WIV en CODA zelf, is eind 2014 overleg gestart om beide instituten te fusioneren binnen één structuur en onder één Raad van Bestuur. In de Raad van Bestuur kunnen op termijn ook vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten plaatsnemen.

Ministers De Block en Borsus hebben dit initiatief met veel enthousiasme ondersteund. Het initiatief past ook in de redesign van de administraties op vlak van gezondheidsbeleid, en zal binnen de huidige budgetten van de instellingen passen. Het nieuwe instituut Sciensano zal medische en veeartsenij-aspecten van volksgezondheid samen behandelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (WAHO-OIE) bevelen een nauwe samenwerking aan tussen beide sectoren. Het nieuwe Belgische onderzoekscentrum zou een wereldprimeur zijn waar specialisten uit de medische en veterinaire sector samen volksgezondheidsuitdagingen aanpakken onder een gemeenschappelijk bestuur. Ministers De Block en Borsus zullen samen bevoegd zijn voor Sciensano.

Opdrachten

Opdrachten van Sciensano bestaan uit:

  • adviezen verlenen aan de overheden bevoegd voor gezondheid en gezondheidszorg;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • wetenschappelijke expertise;
  • klinisch onderzoek ondersteunen;
  • de certificatie van laboratoria en van de regels van goede praktijken van laboratoria;
  • experimentele ontwikkeling;
  • risicobeoordeling;