‘Patiënten die behandeling met Clamoxyl I.V.-I.M. nodig hebben, zullen die krijgen’

Geplaatst op 17 juli, 2019 om 16:12

Patiënten die een behandeling met het antibioticum Clamoxyl I.V.-I.M. nodig hebben, krijgen die. Dat stelt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Vanochtend zat ze samen met haar administraties en producent GSK om duidelijke afspraken vast te leggen.

Minister De Block: “De beperkte beschikbaarheid van Clamoxyl I.V.-I.M. is erg vervelend, in de eerste plaats voor de patiënten maar ook voor de zorgverleners. Maar paniek is niet nodig. We hebben duidelijke afspraken gemaakt en als iedereen die volgt, zal elke patiënt die een behandeling met dit specifieke antibioticum nodig heeft die ook krijgen.”

Cruciaal is dat het medicijn voorlopig wordt voorbehouden aan patiënten voor wie geen alternatieve behandeling voorhanden is. Om ziekenhuisapothekers daarbij te helpen, heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) begin deze maand een duidelijk protocol opgesteld. Dat protocol is het resultaat van een grondige analyse die het Agentschap in mei van dit jaar opstartte, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op de beperkte beschikbaarheid.

In het totaal zijn er drie indicaties waarvoor geen geschikte alternatieven voor Clamoxyl I.V.-I.M. op de markt zijn in ons land. In de andere gevallen kunnen patiënten geholpen worden met een andere, gelijkwaardige behandeling. Op die manier wordt de druk op de beperkte voorraad Clamoxyl I.V.-I.M. verlicht.

Dringende gevallen

Eerstdaags verstuurt het FAGG een brief naar alle ziekenhuisapothekers in ons land om het protocol nog eens toe te lichten. In die brief zal het FAGG ook uitleggen wat ziekenhuisapothekers kunnen doen in geval van hoogdringendheid.

  • Er is momenteel sprake van beperkte beschikbaarheid, niet van onbeschikbaarheid. Dat betekent dat GSK het antibioticum in hoogdringende gevallen soms wel nog kan leveren. De ziekenhuisapotheker kan daarvoor rechtstreeks contact opnemen met GSK. Voorwaarden zijn dat het over een patiënt gaat waarvoor geen alternatieve behandeling voorhanden is én dat de voorraad Clamoxyl I.V.-I.M. van het ziekenhuis is opgebruikt volgens het protocol. GSK bekijkt dan of een bijkomende levering mogelijk is.
  • In het geval dat de bijkomende levering niet mogelijk is, evalueert GSK of het het medicijn kan invoeren uit een ander Europees land waar er wel nog voldoende voorraad is. De procedure daarvoor (derogatie via het FAGG) kan zeer snel verlopen, zodat de patiënt niet hoeft te wachten op zijn of haar behandeling.


Financieel aspect

Patiënten in ons land krijgen een behandeling met Clamoxyl I.V.-I.M. volledig terugbetaald. De voorbije dagen verscheen in de pers dat bepaalde patiënten toch hebben moeten betalen voor hun behandeling omdat hun ziekenhuis het medicijn had laten invoeren uit het buitenland.

Minister De Block laat haar administraties nu in kaart brengen in welke ziekenhuizen en onder welke omstandigheden dat is gebeurd en wat de omvang is van het probleem. Op basis daarvan zal ze samen met haar administraties en GSK zoeken naar een oplossing voor de getroffen patiënten.

Beperkte beschikbaarheid

Hoe komt het dat Clamoxyl I.V.-I.M. moeilijk te verkrijgen is? Twee oorzaken spelen een rol. Eerst en vooral zijn er problemen met de grondstoffen voor Clamoxyl I.V.-I.M.. Als gevolg daarvan kan GSK slechts in 40% voorzien van de hoeveelheid die het normaal gezien aflevert. In alle Europese landen waar Clamoxyl I.V.-I.M. op de markt is, kan GSK daardoor een zeer beperkt deel van de normale hoeveelheid van het antibioticum aanbieden.

Als er enkel sprake was geweest van een tekort aan grondstoffen voor Clamoxyl I.V.-I.M., had de patiënt daar niet meteen iets van gemerkt. Tot eind 2017 was immers een geneesmiddel van een andere firma op de markt dat als alternatief kon dienen. Dat medicijn is evenwel van de markt verdwenen, waardoor de vraag naar Clamoxyl I.V.-I.M. fors is toegenomen.

Naar verwachting zullen de problemen met de beschikbaarheid van Clamoxyl I.V.-I.M. tegen eind dit jaar opgelost zijn.