Gazet van Antwerpen, Controlearts ziet het niet meer zitten

Geplaatst op 06 december, 2017 om 00:00

In hun brief vragen de artsen aan De Block om bij de ziekenfondsen quota in te voeren voor het aantal adviserende artsen. Dat is meteen onrechtstreekse kritiek op de eigen mutualiteiten die de re-integratie niet als prioriteit zien. […] De Block is bereid om te praten over quota, maar alleen als de ziekenfondsen daar zelf expliciet om vragen. Ze legt daarmee de vinger op de wonde, want binnen de mutualiteiten woeden gevoelige discussies over de budgetten. […] “Vorig jaar hebben we de administratiekosten van de ziekenfondsen met 3,1 miljoen euro verhoogd om de maatregelen rond arbeidsongeschiktheid te omkaderen”, zegt haar kabinet. “Dit budget is onder andere bedoeld om extra personeel aan te werven, zodat adviserende artsen zich minder met de administratie moeten bezighouden en zich kunnen wijden aan hun corebusiness.’ Pag. 24, Simon Andries