Gazet van Antwerpen, Vlaanderen kan ruim duizend artsen extra opleiden in vijftien jaar

Geplaatst op 29 april, 2017 om 00:00

Door de nieuwe regeling voor de artsenquota die de federale ministerraad vrijdag goedkeurde, zouden er gespreid over vijftien jaar meer dan duizend Vlaamse artsen extra opgeleid kunnen worden bovenop het toegekende contingent. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. In de nieuwe regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block uitwerkte, wordt het opgebouwde overtal aan Franstalige zijde geleidelijk afgebouwd door die in mindering te brengen van het contingent. Langs Vlaamse kant is er, door wat De Block de “positieve correctie” noemde, ruimte om een duizendtal extra artsen op te leiden bovenop het contingent. Pag. 8