Geen onnodige hindernissen bij hartritmestoornissen

Geplaatst op 28 oktober, 2021 om 15:48

Een hartritmestoornis is een afwijking in de snelheid, regelmaat en/of oorsprong van het hartritme. Dit kan zich onder meer uiten in hartkloppingen (te snel of te traag), gevoel van overslagen (extra hartslagen en pauzen) en een trillend gevoel op de borst en in de keel. Er zijn verschillende soorten hartritmestoornissen.

Maggie De Block : “Patiënten die reeds hartritmestoornissen hadden, zijn geneigd om meteen naar de spoed te gaan in plaats van eerst naar de huisarts en daar een doorverwijsbrief vragen. Op de spoed is men immers in staat om de stoornis onmiddellijk in kaart te brengen. Bovendien beschikt men daar ook over een rijk therapeutisch arsenaal, gaande van medicatie tot elektro-fysiologische behandeling. Het is immers belangrijk dat men snel en alert reageert.”

Het honorarium voor de eerste opvang op spoed bedraagt 44,05 euro. Hiervan betaalt de patiënt 21,65 euro zelf en indien hij een voorkeurregeling heeft 12,03 euro. Indien diezelfde patiënt een doorverwijsbrief van de huisarts heeft, dan bedraagt het remgeld respectievelijk 4,82 en 1,78 euro; uiteraard nadat de ziekteverzekering al eens tussenkwam voor de huisartsenraadpleging.

Maggie De Block : “Huisartsen zijn veelal overbelast en niet altijd meteen bereikbaar. Daarom wilde ik van de minister vernemen of hij het ermee eens is dat patiënten die zich met een stoornis aanmelden bij de spoed zonder doorverwijsbrief van de huisarts, eveneens een verhoogde terugbetaling kunnen krijgen.”

De minister is van oordeel dat de huidige nomenclatuur strikt dient nageleefd te worden en er dus wel degelijk een doorverwijsbrief nodig blijft om te kunnen genieten van een verhoogde terugbetaling voor de aanmelding op de spoed in geval van hartritmestoornissen.

Maggie De Block : “ Ik betreur dat de minister geen uitzondering voorziet voor de patiënten die zich terecht aanbieden op de spoed zonder doorverwijsbrief van de huisarts. Ik denk dat we in de toekomst ook dienen te kijken om via smartphone-applicaties patiënten met hartritmestoornissen te helpen door middel van bijvoorbeeld een signaalfunctie. Op die manier is een doorverwijzing van de huisarts niet meer nodig. Bovendien kan dit ook de werkdruk bij de huisartsen verlichten.”