Goed rendement van de tweede pensioenpijler moet veiliggesteld worden

Geplaatst op 20 januari, 2022 om 16:09

De beroepsvereniging van de verzekeraars, Assuralia, peilde recent naar de voornaamste prikkels en belemmeringen die werkgevers motiveren of tegenhouden om een pensioenplan in te voeren of uit te breiden. Open-VLD fractieleider Maggie De Block: “Uit deze bevraging bleek dat een grote meerderheid, nl. 75 %,  van de werkgevers overtuigd is van het belang van een tweede pijler. Dat is een goede zaak, veel werknemers hebben immers op vandaag nog geen toegang tot een aanvullend pensioen.”

Op vandaag bouwt 36% van de werknemers geen aanvullend pensioen op. Voor de werknemers die wel aanvullende pensioenrechten opbouwen lopen de pensioenbijdragen ver uit elkaar. Deze hangen af van de voorwaarden die voorzien worden door de werkgever alsook de betrokken verzekeraar. Er zijn dus nog grote verschillen en vele uitdagingen.

Maggie De Block : “Uit de studie kwam ook naar voren dat de werkgevers een aantal belemmeringen zien. Zij zijn van oordeel dat een aantal overheidsmaatregelen de tweede pijler verder kunnen faciliteren. Als stimulerende maatregelen noemden zij onder andere de mogelijkheden om vrijwillige werknemersstortingen boven op de werkgeversbijdragen mogelijk te maken en de rendementsgarantie te verzekeren.”

De bevoegde minister Lalieux heeft in haar beleidsverklaring aangegeven te willen streven naar een harmonisering binnen de tweede pijler en alle bestaande discriminaties in de pensioenplannen dienen tegen 2025 weggewerkt te zijn.

Maggie De Block : “Ik blijf hameren op het belang van de rendementsgarantie want dit kan het verschil maken op het einde van de rit. De som van het wettelijk pensioen en het bedrag dat men opgebouwd heeft via de tweede pijler is het bedrag dat men uiteindelijk ontvangt.”