GOEDKEURING TWEEDE ELEKTRICITEIT- EN GASPREMIE

Geplaatst op 15 december, 2022 om 17:00

Na de Commissie Energie zal vandaag ook de Kamer het tweede pakket energiemaatregelen goedkeuren.

 

Maggie De Block : “Door de aanhoudende hoge energieprijzen heeft de regering beslist om de steunmaatregelen te verlengen. Die steun is broodnodig om de hoge facturen van de mensen te verlichten. Daarom wordt er voor de komende maanden januari, februari en maart opnieuw een elektriciteit- en gaspremie toegekend.”

 

De regering heeft het noodzakelijk geacht om de premies die voorzien waren voor het einde van het jaar 2022, nogmaals toe te kennen voor het eerste kwartaal van het jaar 2023. De premie voor elektriciteit bedraagt op maandbasis 61 euro, die voor gas 135 euro. Concreet betekent dit dat men voor de eerste drie maanden van het jaar een totale premie van 183 euro zal ontvangen voor elektriciteit en een totale premie van 405 euro zal toegekend worden voor het gas.

 

Maggie De Block : “De energieleveranciers zullen deze premie automatisch toekennen aan hun klanten. De leveranciers hebben hiermee ondertussen ervaring aangezien de aangenomen tekst de facto een verlening is van de eerdere, genomen maatregelen. De automatische toekenning zou een feit moeten zijn tegen 1 april 2023.”