Goedkeuring van wetsvoorstel – Nieuwe opdracht voor de Federale Pensioendienst

Geplaatst op 31 januari, 2022 om 16:46

De voltallige Kamer keurde gisteren een wetsvoorstel goed waardoor de Federale Pensioendienst in de toekomst kan optreden als aankoopcentrale voor het uitschrijven van een overheidsopdracht in het kader van de tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren bij de steden en de gemeenten.

 

Fractievoorzitter Maggie De Block : “Tot voor kort werd die taak uitgevoerd door de verzekeraars Belfius Insurance en Ethias . Beiden gaven evenwel aan deze opdracht niet langer meer te willen vervullen. Bijgevolg dienden de verschillende provinciale en lokale besturen in ons land op zoek te gaan naar een nieuwe beheerder van de tweede, aanvullende pensioenpijler voor hun contactuele ambtenaren.”

 

Dit is belangrijk want voor de betrokken contractuele ambtenaren van de provinciale en plaatselijke besturen diende er een oplossing gevonden te worden voor wat betreft de opbouw van hun pensioenrechten via de tweede pijler.

 

Maggie De Block : “Voor Open VLD is het belangrijk dat de toegang tot de tweede, aanvullende pensioenpijler verder gewaarborgd en verhoogd wordt. Al blijft het voor wat dit concreet dossier betreft, afwachten hoeveel besturen er uiteindelijk zullen intekenen. Daarom is het ook belangrijk om te weten hoe het lastenboek zal opgemaakt worden, hoe de procedure zal gelanceerd worden en ten slotte onder welke voorwaarden de uiteindelijke gunning zal gebeuren.”