Groen licht voor hogere uitkeringen in geval van beroepsziekte of arbeidsongeval

Geplaatst op 20 juli, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid trekt meer dan 5 miljoen euro uit voor de financiering van een deel van de sociale akkoorden 2017-2018. Dit bedrag wordt hoofdzakelijk geïnvesteerd in een verhoging van de minimumtoelagen, in het kader van de welvaartsaanpassingen. De regering heeft vandaag, 20 juli 2017, de nodige koninklijke besluiten daartoe goedgekeurd.
Maggie De Block: “Deze aanpassing is erg belangrijk voor burgers met de laagste uitkeringen. Ze biedt hen bijkomende steun en verhoogt zo hun koopkracht.”

Beroepsziekten en arbeidsongevallen
De minima, ofwel de laagste uitkeringen, stijgen met 1,7%.
Burgers die hun eerste uitkering wegens een beroepsziekte of een arbeidsongeval ontvingen in 2011 en 2012, zien die stijgen met 2%.
Deze maatregelen treden in werking op 1 september 2017 voor arbeidsongevallen of beroepsziekten vastgesteld in de loop van 2011 en op 1 januari 2018 voor arbeidsongevallen of beroepsziekten vastgesteld in 2012.
Er wordt hiervoor een budget van 5.233.618 euro gereserveerd binnen de welvaartsenveloppe 2018.

Adoptie-uitkering
Vanaf 1 september 2017 stijgt de adoptie-uitkering met 1,7% voor zelfstandigen die een kind adopteren.

Mijnwerkers
De invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers worden vanaf 1 september 2017 opgewaardeerd met 1,7%. Daartoe wordt een budget van 16.128 euro gereserveerd binnen de welvaartsenveloppe 2018.

Stijging van de plafonds
In het interprofessioneel akkoord wordt voorzien in een stijging met 0,8% van de loonplafonds, die vanaf 1 januari 2018 als basis dienen voor de berekening van de arbeidsongevallenuitkeringen voor werknemers. Binnen de welvaartsenveloppe 2018 is daarvoor een bedrag van 124.116 euro uitgetrokken.