Groothertogdom Luxemburg sluit zich aan bij Belgisch-Nederlands initiatief rond weesgeneesmiddelen

Geplaatst op 24 september, 2015 om 00:00

Het Groothertogdom Luxemburg sluit zich aan bij de Belgisch-Nederlandse samenwerking rond weesgeneesmiddelen. De drie landen zullen samen onderhandelen met farmaceutische bedrijven om de prijs van weesgeneesmiddelen binnen de perken te houden. De Luxemburgse ministers Lydia Mutsch, Volksgezondheid, en Romain Schneider, Sociale Zekerheid, hebben vandaag 24 september 2015, de intentieverklaring ondertekend.

Lydia Mutsch: “De hoge prijzen van geneesmiddelen hebben steeds meer invloed op ons beleid wat de toegankelijkheid betreft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor onze burgers en vooral voor hen die lijden aan een zeldzame ziekte. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerking met onze Belgische en Nederlandse partners een belangrijke fase is in een gezamenlijke en constructieve aanpak die leidt tot pragmatische oplossingen.”

Haar collega Romain Schneider, Luxemburgse minister van Sociale Zekerheid, sluit zich daarbij aan: “De prijs van geneesmiddelen weegt zwaar op ons budget. Het Groothertogdom zal de waardevolle ervaring en kennis van België en Nederland goed kunnen gebruiken.”

Europese aanpak weesgeneesmiddelen

Belgisch minister van Volksgezondheid Maggie De Block is bijzonder tevreden en hoopt dat nog andere lidstaten zich bij het initiatief zullen aansluiten: “Dit is een stap vooruit naar een nog bredere Europese aanpak rond weesgeneesmiddelen. Vorig jaar stond elk land nog alleen, vandaag bundelen we al met drie onze krachten om onze patiënten met zeldzame ziekten de beste zorgen te kunnen geven.”

België en Nederland hebben de gezamenlijke aanpak voor het eerst in december 2014 besproken. Op 20 april 2015 hebben de Nederlandse minister van Volksgezondheid Edith Schippers en haar Belgische collega Maggie De Block, een intentieverklaring ondertekend om samen met de farmasector te onderhandelen over de terugbetaling van weesgeneesmiddelen.

De diensten van de betrokken ministers werken momenteel de praktische punten van het akkoord uit zodat een eerste pilootproject van start kan gaan.

Het initiatief gaat veel verder dan gezamenlijke onderhandelingen met de farmaceutische industrie. Op termijn willen de drie landen ook gegevens uitwisselen, registers delen en evaluatiemethodes op elkaar afstemmen. Samen zullen de landen ook nagaan welke innovatieve geneesmiddelen de komende jaren op de markt komen en hoe zij zich daarop best voorbereiden.

Lagere prijs

Weesziektes zijn zeldzame ziektes die minder dan vijf op honderdduizend mensen treffen.

Er bestaan ongeveer 8.000 weesziektes waarvoor momenteel amper 150 geneesmiddelen op de markt zijn. Naar schatting lijden 30 miljoen Europeanen aan één van die 8.000 weesziektes. Omdat dit naar verhouding toch weinig patiënten zijn, kan een firma maar vrij weinig doses van een weesgeneesmiddel verkopen en bijgevolg ligt de prijs vaak zeer hoog.

Tot nu toe maakten landen elk apart afspraken met de farmaceutische bedrijven. Samen vertegenwoordigen ze echter meer patiënten en kunnen ze een lagere prijs bedingen.

Voor de betrokken bedrijven zijn er ook pluspunten: ze hoeven maar één dossier in te dienen en ze hebben meteen toegang een groter aantal patiënten. Verschillende farmaceutische bedrijven hebben al laten weten dat ze willen meestappen in het pilootproject.