GROTE ONGELIJKHEID IN DE PENSIOENEN MOET AANGEPAKT WORDEN

Geplaatst op 16 februari, 2023 om 12:40

Gisteren vond in de Kamercommissie Sociale Zaken een debat plaats over de geplande pensioenhervorming. Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block wenste meer te vernemen over de concrete plannen van de minister.

 

Maggie De Block : “In de pers lazen we de afgelopen dagen verschillende berichten over de geplande pensioenhervorming. Daarin lazen we onder meer dat werkgevers die te weinig zestigplussers in dienst hebben, bestraft zouden worden. Maar als we kijken naar de tewerkstelling van 60-plussers bij de overheid, dan stellen we vast dat dit cijfer bedroevend laag is. Moet de overheid dan niet het goede voorbeeld geven?”

 

Naast belastingen, zijn de tweede pijlerpensioenen ook onderworpen aan de ziekte en invaliditeitsverzekering (ZIV) en solidariteitsbijdragen. Wanneer een tweede pijler wordt uitbetaald in kapitaal, wordt dit kapitaal omgezet in een fictieve rente voor de berekening van deze bijdragen. De omzettingscoëfficiënt is echter gebaseerd op verouderde mortaliteitstabellen en een fictieve rentevoet van 4,75%.

 

Maggie De Block: “Door deze achterhaalde berekening, ligt de fictieve rente veel te hoog waardoor heel wat mensen met een tweede pijler onterecht deze bijdragen betalen of een hogere bijdrage dan eigenlijk verschuldigd. Volgens de plannen van de minister zou dat ook nog eens belast worden! Hoe dan ook, er is nog altijd een grote ongelijkheid in de pensioenen en daar moeten wij absoluut iets aan doen.”