Haeck B., De Tijd, Aantal ziekenhuizen in rode cijfers neemt pijlsnel toe

Geplaatst op 06 december, 2014 om 00:00

‘We starten maandag samen met de sector een grote overlegronde, zegt ze. ‘Op basis van dat overleg willen we begin 2015 een actieplan voorleggen, waarin we de doelstellingen op de korte en lange termijn uitwerken.’ Het uiteindelijke doel is om weg te evolueren van een systeem dat zowel de over- als de onderconsumptie van zorg in de hand werkt en waarbij kwaliteit nauwelijks wordt beloond. De Block wijst er evenwel op dat het actieplan verder zal gaan dan enkel de financiering van de ziekenhuizen. ‘Ook de organisatie van het ziekenhuislandschap gaat op de schop. ‘Nu zijn er op sommige plaatsen twee ziekenhuizen op één vierkante kilometer. Als die beide dezelfde zorg aanbieden, is dat niet de meest efficiënte manier van werken.’ Pag. 8