Hervorming dringende geneeskundige hulpverlening: 35 miljoen euro extra voor ambulances

Geplaatst op 24 augustus, 2018 om 06:51

Op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft de regering 35 miljoen euro uitgetrokken om de sector van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) extra te ondersteunen en de subsidies voor de ambulancediensten te verhogen. Het doel van de hervorming is om de dringende zorg en het dringend vervoer van patiënten na een oproep naar het nummer 112, te verbeteren. 

Vanaf 2018 ontvangen de diensten samen  35 miljoen euro extra. Vanaf 2019 wordt er ook stapsgewijs een nieuw financieringsmodel ingevoerd en wordt de organisatie van de ambulancediensten verder geoptimaliseerd.

Minister De Block: “Onze ambulanciers moeten de klok rond beschikbaar zijn voor de dringende geneeskundige hulpverlening en dat kost geld. In 2016 verhoogden we daarom al een eerste keer de permanentiesubsidie voor de ambulancediensten met 12 miljoen euro, vanaf 2018 ontvangen de diensten nog eens 35 miljoen euro extra. Op die manier wensen we de inzet van onze ambulancediensten nog te verhogen en de patiënten die in dringende zorgnood verkeren, nog beter te helpen.”

Nieuw financieringsmodel

Vanaf 2019 wordt een nieuw financieringsmodel ingevoerd dat zal toelaten om de subsidie voor de ambulancediensten op een beter aangepaste en correcte manier te berekenen. Binnen het nieuw financieringsmodel zal men meer rekening houden met de organisatie en de beschikbaarheid van het personeel van de ambulancediensten. Er wordt ook rekening gehouden met de duur en afstand van de ritten, zodat bijvoorbeeld diensten in plattelandsgebieden niet benadeeld worden. Er is in overgangsmaatregelen voorzien om een vlotte overgang naar de nieuwe manier van financiering te garanderen.

 “We gaan de dringende geneeskundige hulp nog verder verbeteren door de diensten beter te financieren vanuit de overheid. Daar zijn alle burgers bij gebaat maar natuurlijk ook de ambulancediensten en de ambulanciers”, aldus Maggie De Block.

 De kwaliteit van de geleverde dienst zal permanent geëvalueerd en bijgestuurd worden om de dienstverlening naar de burgers optimaal te houden.