Hervorming huisartsenwachtposten: netwerken geven elke patiënt op elk moment toegang tot huisarts

Geplaatst op 07 juli, 2017 om 00:00

Vandaag heeft Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de hoofdlijnen van een plan voor de hervorming van de huisartsenwachtposten op tafel gelegd. Het plan is een eerste keer besproken door de Taskforce Huisartsenwachtposten waarin vertegenwoordigers van de artsen, het Riziv, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de minister zetelen.

Maggie De Block: “Hoofddoel is ervoor te zorgen dat elke patiënt in ons land op elk moment toegang heeft tot een huisarts. We zullen ook de wachtposten, spoeddiensten en triagenummer 1733 beter op elkaar afstemmen. Een reorganisatie in netwerken zou ervoor zorgen dat bijvoorbeeld nachtelijke huisbezoeken en de coördinatie efficiënter kunnen verlopen.”
De financiering zou deels ook op het niveau van koepels of netwerken gebeuren.

Audit
De 73 bestaande huisartsenwachtposten hebben in 2015 samen 23,265 miljoen euro gekost aan het Riziv. In ons land waren, en zijn, echter nog een aantal blinde vlekken waar patiënten geen huisartsenwachtpost vinden. In 2015 is bovendien vastgesteld dat patiënten te vaak naar spoeddiensten bleven gaan in de plaats van eerst contact op te nemen met huisartsenwachtposten. De wachtposten waren in 2002 in het leven geroepen om de eerstelijns gezondheidszorg te versterken.

Omdat onder andere bleek dat de wachtposten op zeer uiteenlopende manieren georganiseerd waren en werkten, heeft minister De Block begin 2016 nieuwe initiatieven in de huisartsenwachtposten bevroren en is een audit gevraagd. Op basis van de bevindingen van de audit is een hervormingsplan uitgewerkt dat een kader voorstelt voor de wachtposten en hun financiering.

Nieuwe initiatieven en fusies van bestaande wachtposten tot netwerken moeten de blinde vlekken wegwerken. En alle bestaande en nieuwe projecten zullen dezelfde organisatievorm volgen zodat hun werking en financiering uniformer en transparanter worden.

 

Veiligheid ‘ s nachts
Wat de openingsuren betreft, heeft de audit uitgewezen dat de wachtposten ’s nachts bijzonder weinig geraadpleegd worden. Daarom zouden verschillende regelingen moeten worden uitgewerkt volgens regio en behoeften van de patiënten.
Per netwerk van wachtposten zou er één kunnen openblijven. Of er zou een systeem kunnen worden uitgewerkt waarbij ’s nachts openblijven niet nodig is maar er wordt samengewerkt met het triagenummer 1733. Voor een koepel van wachtposten zou bijvoorbeeld één arts met chauffeur de huisbezoeken kunnen doen zodat patiënten nog altijd snel kunnen worden geholpen door een huisarts en niet naar de spoed hoeven te gaan.
De audit wijst uit dat dergelijk vervoer van de arts door een chauffeur duur is. Minister De Block: “Maar we moeten anderzijds ook de veiligheid van de arts in overweging nemen.”

Coördinatie
Een netwerk van wachtposten wordt best door één coördinator begeleid die meteen de contacten met het Riziv verzorgt. Een netwerk bestrijkt ongeveer 400.000 inwoners.
De taskforce heeft zich vandaag over het plan gebogen. Het team zal het nieuwe kader voor de wachtposten de komende maanden verder uitdiepen en op punt stellen.