Hervorming van erkenningssysteem voor beroepsziekten

Geplaatst op 26 april, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, werkt aan een hervorming van het erkenningssysteem voor beroepsziekten en beroepsgerelateerde ziekten. Maggie De Block: “Deze hervorming is noodzakelijk, want de regels zijn niet langer aangepast aan de maatschappij en de aandoeningen van vandaag, zoals burn-out. Bovendien moeten we nog meer inzetten op preventie.” 

De eerste stap van de hervorming is de fusie tussen het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO), die op 12 juni 2015 is opgestart. Met de installatie van de ‘Commissie voor de hervorming van de beroepsziekten van de 21e eeuw’ wordt vandaag, 26 april 2016, de volgende stap gezet. De experts van deze commissie zullen concrete aanbevelingen formuleren om het systeem beter aan te passen aan de uitdagingen van de 21e eeuw.

Momenteel legt de wetgeving omtrent beroepsziekten de nadruk op de individuele schadevergoeding, en veel minder op preventie. Bovendien is de hele wet nauwelijks veranderd sinds 1963, terwijl de arbeidsmarkt en onze maatschappij continu evolueren. En die evolutie brengt nieuwe professionele risico’s met zich mee. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen die aan chronische ziekten lijden die niet als beroepsziekten worden erkend, omdat ze niet enkel door de uitoefening van een beroep worden veroorzaakt, maar door verschillende factoren, van zowel persoonlijke, sociale als professionele aard.

Deze ziekten en aandoeningen kunnen wel als beroepsgerelateerde ziekten worden erkend. Dit laat de overheid toe om de nodige preventieprogramma’s te ontwikkelen, zoals het programma tegen rugpijn van het Fonds voor beroepsziekten. Momenteel werkt minister De Block aan de erkenning van burn-out als beroepsgerelateerde ziekte.

Maggie De Block: “Het is tijd om nog een stap verder te gaan: we moeten op zoek gaan naar nieuwe pistes om beroepsziekten en/of beroepsgerelateerde aandoeningen die door deze nieuwe risico’s worden veroorzaakt, beter op te sporen en beter te behandelen.”

Dankzij de fusie tussen het Fonds voor beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen komt er één unieke openbare instelling voor sociale zekerheid die zich zal toespitsen op beroepsrisico’s. Daardoor zal de burger kunnen rekenen op een betere, doeltreffender dienstverlening, en dat via één enkel contactpunt. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid versterkt dit project via de oprichting van een multidisciplinaire en onafhankelijke commissie. De experts van deze commissie zullen concrete adviezen opstellen om het systeem beter af te stemmen op de uitdagingen en de realiteit van de 21e eeuw.

Missies

De ‘Commissie voor de hervorming van de beroepsziekten van de 21e eeuw’ zal het systeem van schadevergoedingen en vooral de preventie van beroepsrisico’s eerst onderzoeken. Vervolgens zal ze concrete voorstellen formuleren om dit systeem te verbeteren. De commissie zal haar taken in alle onafhankelijkheid uitvoeren. Ze zal hierbij kunnen rekenen op de steun van de administraties, onder toezicht van de bevoegde ministers (Sociale Zaken, Werk en Ambtenarenzaken).  

Samenstelling

In de commissie zetelen zowel multidisciplinaire experts vanop het terrein als theoretici. Alle leden hebben hun eigen expertise inzake beroepsrisico’s: op het vlak van geneeskunde, van  preventie op het terrein, van het recht op sociale zekerheid, van psychologie of van arbeidssociologie. De commissie is samengesteld met bijzondere aandacht voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de taalpariteit. Naast deze expertencommissie wordt nog een begeleidingscomité opgericht. Dat zal bestaan uit de sociale partners, die zo ook hun standpunt kunnen bekendmaken.