Het Belang van Limburg, Maggies toekomstpact

Geplaatst op 28 juli, 2015 om 00:00

Samen met de twee grootste koepelorganisaties van de farmaceutische industrie heeft ze een akkoord getekend om de komende vier jaar de geneesmiddelenfactuur te laten dalen en om patiënten sneller toegang te bieden tot nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen. “Daarbij zal de patiënt centraal staan”, klinkt het. Tegen 2018 moet de besparing op de geneesmiddelenfactuur voor de patiënt oplopen tot zo’n 60 miljoen euro per jaar. Tegelijk wordt het remgeld voor originele geneesmiddelen verlaagd van ruim 10 naar 5 euro. Het Vlaams patiëntenplatform spreekt van een grote stap vooruit. Hiermee geeft de minister veel collega’s het nakijken. Door op een verstandige en complexloze manier met de sector aan tafel te gaan zitten, is ze er zonder veel poeha in geslaagd om een sterk kader te scheppen voor de toekomst. Weinig mist, duidelijke communicatie en mede-eigenaarschap van alle actoren. Meer moet dat soms niet zijn voor een goed en gedragen toekomstpact. Pag. 2