Het risico op armoede is gestegen. Wat moet er veranderen?

Geplaatst op 03 december, 2019 om 11:30

We leven in één van de meest welvarende regio’s in Europa. Toch betekent het niet dat hier geen armoede is. Hoe geraak je uit de armoede en hoe voorkomen we dat iemand in zo’n moeilijke omstandigheden geraakt?

De ambtenaren van de sociale zekerheid houden de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming nauwlettend in het oog. Er ligt nog werk op de plank. Meer dan 2 miljoen mensen worden getroffen of bedreigd door armoede. We moeten er alles aan doen dit tegen te gaan. Op basis van feiten en de juiste context moeten we doelgericht actie ondernemen.

Iemand heeft een risico op armoede indien het inkomen lager is dan 60% van het mediaan inkomen. Zo ligt voor een alleenstaande de grens vandaag op 1.187 euro netto per maand.

In het monitoringsrapport van de sociale zekerheid zitten ook mensen vervat die onder de risicogrens vallen. Toch leven ze niet in armoede. Denk aan een student(e) die alleen op kot woont maar financieel wel gesteund wordt door de ouders. Er zijn ook gezinnen die zich boven de risicogrens bevinden maar toch in armoede leven omdat ze met een schuldenberg zitten.

Een job als garantie tegen armoede

De analyse toont dat werken de beste manier is om weg te blijven van het armoederisico. Het is een punt dat we zullen blijven maken. We willen dat werken meer loont en aantrekkelijker is dan niet werken.

Om die redenen hebben we de belastingen verlaagd zodat de laagste lonen het meeste netto overhouden (zie hiernaast). De Vlaamse regering zal op onze vraag binnenkort ook opnieuw de belastingen verlagen. De laagste inkomens zullen minstens 600 euro per jaar extra netto overhouden. We moeten die weg volgen.

Op vlak van activering gaan we werkzoekenden beter helpen om een job te vinden die bij hun past. Ons sociaal vangnet zal ook voldoende sterk moeten zijn om mensen op te vangen die tijdelijk tegenslag ondervinden. Daar willen we nieuwe maatregelen nemen. Om dit grondig voor te bereiden heb ik opdracht gegeven aan de ambtenaren van de sociale zekerheid om de kwetsbare doelgroepen beter in kaart te brengen. Zo worden doelgerichte maatregelen mogelijk voor een nieuwe federale regering.

Lagere belastingen

We moeten drempels zoals dure kinderopvang wegnemen zodat mensen met een deeltijdse voor een voltijdse job kunnen kiezen. Met Open Vld willen we ook dat mensen met een laag loon vlotter kunnen doorstromen naar beter betaalde jobs. We zien daar verschillende mogelijkheden door middel van herscholing en transitietrajecten.

Sommigen zullen een belastingsverhoging voorstellen, maar dat is niet de juiste methode. Dat zal ervoor zorgen dat het mediaan inkomen verlaagt en dus ook de armoederisicogrens. Daardoor zullen er minder mensen onder deze grens vallen en dus zouden de cijfers verbeteren.

Mooi op papier, maar niet in realiteit. Extra belastingen zorgen er voor dat de economische groei vertraagt, jobs worden vernietigd en zo ontstaan minder kansen  op de arbeidsmarkt om vooruit gaan. Dat zal de situatie van mensen die in armoede leven niet verbeteren.