Hiv-patiënten krijgen meer inspraak in beleid via Positieve Raad

Geplaatst op 30 juni, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Positieve Raad officieel erkend als adviesorgaan rond het hiv-beleid in België. Daarmee realiseert ze één van de prioriteiten voor 2016 uit het hiv-plan.

Minister De Block: “Via de Positieve Raad kunnen hiv-patiënten de maatregelen rond de preventie en aanpak van hiv en aids actief helpen vormgeven. Ze komen zo mee aan het roer te staan van het beleid.”

De Positieve Raad zal er mee op toezien dat overheidsmaatregelen rond hiv daadwerkelijk zijn afgestemd op de specifieke noden van hiv-patiënten. Tegelijkertijd zal hij optreden als uniek aanspreekpunt voor het beleid inzake hiv in ons land. De Positieve Raad zal advies geven over zowel de preventie en opsporing van hiv als de zorg voor hiv-patiënten. Hij kan bijvoorbeeld nieuwe behandelingsmogelijkheden onder de aandacht brengen of maatregelen suggereren om de discriminatie van hiv-positieve patiënten tegen te gaan.

Dankzij die inbreng zullen de verschillende betrokken overheden in ons land het hiv-beleid sneller en beter kunnen afstemmen op de wensen en de verwachtingen van de hiv-patiënten zelf. En dat zal de levenskwaliteit van de getroffen patiënten ten goede komen.

Coördinatoren

Minister De Block heeft twee coördinatoren aangeduid die de Raad in eerste instantie zullen vertegenwoordigen in het overleg met de overheden: Patrick Reyntiens (Sensoa) als Nederlandstalige coördinator en Grâce Ntunzwenimana (Siréas) als Franstalige coördinatrice. Zij vertegenwoordigen ook de twee groepen die het vaakst getroffen worden door hiv, respectievelijk mannen die seks hebben met mannen en sub-Saharaanse Afrikaanse vrouwen.  

Nationaal hiv-plan en Verenigde Naties

Met de erkenning van de Positieve Raad realiseert minister De Block een belangrijk punt uit het nationale hiv-plan. De oprichting van de Positieve Raad sluit ook perfect aan bij het GIPA-principe van de Verenigde Naties, een afkorting voor the ‘Greater Involvement of People Living with hiv/aids’. In hun hiv/aids-programma UNAIDS benadrukken de VN dat lidstaten hiv-patiënten actief moeten betrekken in de strijd tegen de hiv/aids-epidemie, bijvoorbeeld door hen inspraak te geven in het beleidsproces.